SNS - Slovenská národná strana

Predchádzajúce pôsobenie


Vysokoškolské vzdelanie (rok ukončenia, odbor, príp. zameranie):

- 1978, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, architektúra, interiér a výstavníctvo

- 1982, Fakulta architektúry SVŠT, Bratislava, architektúra


Ďalšie vzdelanie (rok, škola, odbor, téma práce):

- 1988, Univerzita Komenského v Bratislave, Jazyková a spoločensko – politická príprava expertov pre prácu v zahraničí, zameranie na francúzsky jazyk a frankofónne krajiny

- 1989, Centre d´Etudes et de Recherches Audio – Visuelles d´Universitaires á Montpellier, Francúzsko, L´architecture solaire


Prehľad pôsobenia (rok od – do, inštitúcia, funkcia):

- 1978 – 1985 architekt, dizajnér, projektant

- 1985 – 1993 SjF + Fa STU (SVŠT), Bratislava, vysokoškolský pedagóg

- 1990 – 1993 zástupca vedúceho katedry

- 1993 – 1994 Minister školstva SR

- 1994 – 1998 Poslanec NR SR, od r. 1996 predseda Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport

- 1998 – 2002 Poslanec NR SR, člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá

- 2002 – 2006 Fakulta architektúry STU, vysokoškolský pedagóg

- 2006 – 2009 Poslanec NR SR, člen Ústavno právneho výboru NR SR


Členstvá a funkcie v medzinárodných inštitúciách:

- 1998 – 2002, Medziparlamentná únia, člen štvrtého výboru MPU, výboru pre vzdelanie, vedu, kultúru a životné prostredie

- 1998 – 2002, Spoločný výbor NR SR a Európskeho parlamentu, člen výboru pre problematiku vzdelávania a kultúry

- 2007 – 2009 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy, Podpredseda frakcie: Európska demokratická únia


Politická angažovanosť:

- Slovenská národná strana, člen od obnovenia jej činnosti v r. 1990

- 1999 – 2010 Podpredseda SNS 


Ďalšie politické a spoločenské pôsobenie:

- 1998 - 2002 Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka 2006 – 2010 Poslanec miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové mesto

- Máj 2000, PAŠKA, J.: Dialóg medzi civilizáciami a kultúrami. Stanovisko Slovenskej republiky k uvedenej problematike prezentované v štvrtom výbore, (t.j. výbore pre vzdelanie, vedu, kultúru a životné prostredie) na 103. valnom zhromaždení Medziparlamentnej únie, v Amáne (Jordánsko).

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2017

späť