SNS - Slovenská národná strana

Politická platforma politickej skupiny Európa slobody a demokracie

(vytvorenej a pôsobiacej v EP od júla 2009 podľa čl.30 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu)


Partneri SNS v EP

Skupina je otvorená pre poslancov, ktorí podporujú Európu slobody a demokracie a uznávajú Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ľudských právach a parla-mentnú demokraciu. Skupina podporuje tento program:


1. Sloboda a spolupráca medzi občanmi rôznych štátov

Skupina presadzuje zásady demokracie, slobody a spolupráce medzi národnými štátmi, uprednostňuje otvorenú, transparentnú, demokratickú a zodpovednú spoluprácu medzi suverénnymi európskymi štátmi a odmieta byrokratizáciu Európy a vytvorenie jednotného centralizovaného európskeho superštátu.


2. Viac demokracie a rešpektovania vôle občanov

Skupina je presvedčená, že skutočná demokracia je na úrovni národných štátov, ich regiónov a parlamentov, pretože neexistuje žiadny jednotný európsky ľud; skupina sa stavia proti ďalšej európskej integrácii (zmluvám a politikám), ktorá by ešte zhoršila súčasný nedostatok demokracie a centralistickú politickú štruktúru EÚ.
Skupina je naklonená myšlienke, aby sa všetky nové zmluvy alebo akékoľvek zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv predložili občanom na hlasovanie v slobodných a spravodlivých národných referendách v členských štátoch.
Skupina verí, že legitímnosť každej moci vychádza z vôle jej ľudu a jeho práva na slobodnú a demokratickú vládu.


3. Rešpektovanie dejín Európy, tradícií a kultúrnych hodnôt

Ľudia a národy Európy majú právo na ochranu svojich hraníc a na posilnenie svojich historických, tradičných, náboženských a kultúrnych hodnôt. Skupina odmieta xenofóbiu, antisemitizmus a akúkoľvek inú formu diskriminácie.


4. Rešpektovanie národných rozdielov a záujmov: sloboda hlasovania

V rámci dohody o zachovávaní týchto zásad vo svojej činnosti skupina rešpektuje slobodu svojich delegácií a členov hlasovať, ako uznajú za vhodné.


Skupinu tvoria títo poslanci Európskeho parlamentu z deviatich štátov Európskej únie, ktorí podpísali vyhlásenie určené predsedovi Parlamentu z júla 2009:


Dansk Folkeparti: Morten MESSERSCHMIDT
 
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Laikos Orthodoxos Synagermos: Niki TZAVELA
  Athanasios PLEVRIS
Lega Nord per l'indipendenza della Padania: Francesco SPERONI
  Mara BIZZOTTO
  Mario BORGHEZIO
  Lorenzo FONTANA
  Claudio MORGANTI
  Fiorello PROVERA
  Oreste ROSSI
  Matteo SALVINI
  Giancarlo SCOTTA'
Mouvement pour la France: Philippe de VILLIERS
Partija Tvarka ir teisingumas: Rolandas PAKSAS
  Juozas IMBRASAS
Perussuomalaiset: Timo SOINI
Slovenska národná strana: Jaroslav PAŠKA
Staatkundig Gereformeerde Partij: Bastiaan BELDER
United Kingdom Independence Party: Nigel FARAGE
  John Stuart AGNEW
  Marta ANDREASEN
  Gerard BATTEN
  Godfrey BLOOM
  John BUFTON
  David CAMPBELL BANNERMAN
  Derek CLARK
  Trevor COLMAN
  Lord William EARL of DARTMOUTH
  Mike NATTRASS
  Paul NUTTALL
  Nikki SINCLAIRE


Noví členovia sa môžu prijať na základe jednomyseľnej podpory všetkých podskupín.


júl 2009

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť