SNS - Slovenská národná strana

Dnes by už chceli dosiahnuť návrat firiem, ktoré z európy vyhnali !!!

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Na aktuálnu schôdzu EP v Štrasburgu bola zaradená aj rozprava o možnostiach reindustrializácie Európy s cieľom zvrátiť odliv výrobných kapacít z EÚ, spôsobujúci permanentný nárast nezamestnanosti.


K tejto téme som dostal dôveru reprezentovať v diskusii našu politickú skupinu EFD.


Vystúpením som poukázal na paradox, že s výzvou na obnovu priemyselného potenciálu EÚ prichádzajú práve tí ľudia, ktorí od roku 2004 systematicky decimovali výrobný sektor nadmerným byrokratickým riadením a nezmyselnou enviromentálnou reglementáciou.


Súčasní predstavitelia EÚ chcú v závere svojho volebného obdobia zrejme zamaskovať svoju priamu zodpovednosť za hospodársky úpadok Únie.


Veď svojimi nezmyselnými nariadeniami aj na Slovensku spôsobili zatvorenie mnohých podnikov, ktoré doplatili na nedomyslenú colnú politiku alebo nedokázali vyhovieť ich prísnym regulačným predpisom (cukrovary, sklárne, textilné závody atď.).


Text vystúpenia:


Ak chceme zodpovedne hovoriť o reindustrializácii Únie, musíme sa pozrieť na hlavné príčiny veľkého úbytku našich výrobných kapacít. Mnohí naši zamestnávatelia nám otvorene hovoria, že premiestňovali už svoje produkty z Európy do iných častí sveta pod tlakom stále komplikovanejších a prísnejších predpisov Únie.


Európske spoločnosti, ktoré vyrástli, zbohatli a zosilneli na práci a ume našich ľudí, v záujme svojho prežitia stále utekajú preč.


Železiarenskú výrobu presunuli do Indie, textilnú a sklársku do Číny, elektrotechnickú do Južnej Kórey, Číny či Taiwanu, farmaceutickú do USA a Indie. Ich bývalí zamestnanci ostali tu a sú prevažne bez práce.


Svoje nové fabriky stavajú naši automobiloví výrobcovia od Brazílie cez USA, Rusko, Turecko a Čínu prakticky po celom svete.


Tam, kde majú lepšie podmienky na podnikanie, dávajú zamestnanie a pomáhajú aj zvyšovať kvalitu života.


Od roku 2008 nás naša bruselská administratíva svojim insitným a byrokratickým riadením hospodárstva pripravila takmer o štyri milióny pracovných miest.


Vážení kolegovia, bez citlivejšieho prístupu k zamestnávateľom a rešpektovania elementárnych trhových pravidiel pri formovaní hospodárskeho prostredia tie stratené priemyselné kapacity nikdy nenahradíme.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť