SNS - Slovenská národná strana

Bude už konečne tento pokus o vytvorenie jediného pracoviska pre europarlament úspešný?

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Včera sme v Európskom parlamente opätovne otvorili známy problém nezmyselného šafárenia Európskej únie s peniazmi daňových poplatníkov, ktorým sú umelo vytvorené pracoviská tejto inštitúcie v troch rôznych mestách (Štrasburgu, Bruseli a Luxemburgu).


S využitím článku 48 Lisabonskej zmluvy, ktorá dáva Parlamentu právo navrhnúť členským štátom zmenu zakladajúcej Zmluvy, sme pomerom hlasov 483:141 (34 členov sa zdržalo hlasovania) presadili schválenie uznesenia, ktoré uložilo predsedovi EP formálne iniciovať procedúru revízie Zmluvy o Európskej únii na vykonanie takých zmien, ktoré by umožnili Európskemu parlamentu rozhodnúť o umiestnení svojho sídla a vnútornej organizácii.


Požiadali sme tiež Európsky dvor audítorov, aby vypracoval komplexnú analýzu možných úspor pre rozpočet EÚ, ak by mal Parlament pracovisko iba v jednom meste.


Ďalej sme vyzvali predsedníctvo EP, aby do Eurobarometra, alebo podobných profesionálnych volebných služieb realizovaných začiatkom budúceho roka, zahrnul aj prieskum názorov občanov EÚ na zachovanie troch pracovísk Európskeho parlamentu (Brusel, Štrasburg, Luxemburg), aby tí predstavitelia štátov, ktorí dnes svojim právom veta blokujú rozumné riešenia videli, aký je názor verejnosti na toto nezmyselné plytvanie peniazmi.


Okamžitou reakciou na našu otvorenú vzburu proti nezmyselnej organizácii EP bolo zriadenie akejsi „pracovnej skupiny“ v Štrasburgu, ktorá dostala od francúzskej vlády prísľub finančnej dotácie 50.000 EUR na elimináciu nášho úsilia za vytvorenie jediného, dobre organizovaného sídla a pracoviska EP.


Nerobím si žiadne veľké ilúzie o rýchlom a pragmatickom riešení tohto problému v zložitých byrokratických mechanizmoch Únie. Viem že, zákulisné machinácie predstaviteľov Rady EÚ majú svoje vlastné pravidlá. Som však presvedčený o tom, že zdravý sedliacky rozum by sa nemal dať zahnať do kúta a trpieť hlúpe riešenia, hoci prichádzajú „zhora“.


Ako jediný zo slovenských poslancov EP som sa otvorene zapojil do tejto chúlostivej debaty na strane rebelov, preto prikladám kvôli argumentácii aj záznam vystúpenia.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť