SNS - Slovenská národná strana

Necháme veľkého brata, aby nás ďalej sledoval ???

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Do rokovania uplynulého plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu sme presadili poslanecký návrh na pozastavenie dohody SWIFT, ktorá dnes americkým úradom umožňuje údajne "regulovaný", koordinovaný prístup k citlivým bankovým údajom občanov a subjektov EÚ, podozrivým z trestnej činnosti v súvislosti s bojom proti terorizmu.


Nedávne odhalenia o tajnom sledovaní európskych občanov a európskych inštitúcií americkou NSA totiž naznačili, že americká administratíva nerešpektuje svoje záväzky z medzinárodných dohôd.


Analýzy rôznych programov dohľadu (Echelon, PRISM) a americkej národne-bezpečnostnej legislatívy (FISA, PATRIOT a FAA ) jasne ukazujú, že dozorné činnosti v réžii amerických úradov sú vykonávané bez prihliadnutia na právo neamerických občanov a obyvateľov na ochranu súkromia, či osobných údajov. Najmä rozsah FAA (Foreign Intelligence Surveillance Act 1978, Amendments Act 2008) vytvára rámec na masové sledovanie zacielené na dáta občanov a subjektov nachádzajúcich sa mimo USA, vrátane údajov spracúvaných "cloud computingom", ktoré unikajú EÚ legislatíve o ochrane údajov.


Po formálnych protestoch predstaviteľov EÚ sme preto od Európskej komisie očakávali rýchle a efektívne opatrenia smerujúce k ukončeniu sledovania Európanov americkými spravodajskými službami. Európska komisia je v spolupráci s ďalšími inštitúciami EÚ totiž zodpovedná za ochranu našich ľudských práv a teda aj za ochranu práva na súkromie.


Komisárka Cecilia Malmstrὄm, členka EK zodpovedná za vnútorné záležitosti, nás prišla na rokovanie informovať o úkonoch, ktoré v mene EÚ v tejto veci vykonala. Oznámila nám len, že ona verí písomnému vyjadreniu štátneho tajomníka ministerstva financií USA Davida Cohena, ktorý jej napísal: „že podľa jeho vedomostí USA nerobia žiadne nezákonné aktivity voči občanom EÚ“ a preto nemá dôvod robiť akékoľvek úkony.


Jej vystúpenie nám potvrdilo, že Európska komisia neurobila prakticky nič na zastavenie plošného sledovania našich občanov americkými spravodajskými službami. Potvrdilo tiež, že náš návrh na dočasné pozastavenie dohody SWIF, na dobu pokiaľ sa dôkladne nevyšetria prípady nezákonného sledovania občanov a neprijmú účinné opatrenia na zastavenie tohto sledovania, je pre ňu nepríjemným pripomínaním povinností, ktoré sa bojí urobiť.


O našom návrhu na pozastavenie dohody SWIFT bude Európsky parlament hlasovať dňa 23. októbra 2013.


Nižšie prikladám aj text môjho vystúpenia:


Pozastavenie dohody SWIFT v dôsledku sledovania zo strany NSA

Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg


Súhlasím s kolegami, že naše rokovanie, naše návrhy o činnosti Národno-bezpečnostnej agentúry USA by nemali byť hysterické.

Naša reakcia by mala byť vecná, mala by sa zakladať na zisteniach našich orgánov a inštitúcií, ktoré majú oprávnenia šetriť porušovanie práva v Únii.

List pána tajomníka Cohena, aj keď si ho veľmi vážime, nemôže nahradiť prácu našich vyšetrovacích orgánov.

Preto, si myslím, že našim prvým krokom už dávno malo byť iniciovanie preverovania podozrení Europolom a jeho kybernetickou zložkou. A prirodzene, o všetkých podozreniach či zisteniach by sme potom mali informovať našich amerických partnerov.

Vážená pani komisárka, očakávať, že naši občania budú dlhodobo tolerovať nečinnosť tých orgánov, ktoré im majú garantovať ochranu ich práva na súkromie, je insitné.

Európski občania, najmä tí mladší, sú stále viac rozhľadení a vzdelaní a vedia dobre identifikovať, aké sú naše povinnosti.

Preto musíte očakávať, že my, poslanci, Vám budeme stále pripomínať tento problém.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť