SNS - Slovenská národná strana

O privatizácii vody rozhodnú výsledky volieb do EP !!! Správanie sa „štandardných strán“ je znepokojujúce.

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Podozrivé formulácie Európskej komisie v pripravovanej SMERNICI O UDEĽOVANÍ KONCESIÍ, tri roky po tom, čo Organizácia spojených národov rezolúciou 64/292 vyhlásila právo na prístup k vode a sanitácii za všeobecné ľudské právo, vyprovokovalo záujem odbornej verejnosti o SKUTOČNÝ CIEĽ Komisiou navrhovaných zmien v spôsobe s jej nakladaním.


Okolo stostranový návrh smernice pripravovaný pod gesciou Michela Barniera, komisára EÚ pre vnútorný trh, totiž otváral vo viacerých nenápadných ustanoveniach cesty k vytvoreniu európskeho trhu s vodárenskými službami s odhadovanou hodnotou vyjadrenou v stovkách miliárd EUR.


Silné znepokojenie verejnosti nad pokusom Európskej komisie zobchodovať ľuďom právo priznané rezolúciou OSN vyústilo do prvej úspešnej Európskej občianskej iniciatívy „RIGHT2WATER“, podporu ktorej v priebehu ôsmich mesiacov svojimi podpismi vyjadrilo cez 1,8 milióna občanov z trinástich členských štátoch Únie.


Aj keď pracovný tím komisára M. Barniera pri finalizácii Smernice o udeľovaní koncesií najkontroverznejšie ustanovenia vypustil, cez SMERNICU 2014/25/EÚ Z 26. FEBRUÁRA 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb si našla Komisia cestu, (napr. bod 2 smernice) ako POTICHU zaradiť vodu medzi ostatné komodity podliehajúce obchodným pravidlám pohybu tovaru.


Pozri:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32014L0025&from=SK


To, že sa zamestnanci bruselskej exekutívy čoraz viac stávajú PREDĹŽENOU RUKOU súkromných investorov, ktorých požiadavky a záujmy potichu zapracúvajú do európskych predpisov, sa nakoniec už prejavilo aj pri príprave „NARIADENIA O OSIVÁCH“, ktoré Parlament Komisii pred nedávnom zamietol, či „TABAKOVEJ SMERNICE“, pri ktorej prišiel John Dalli v roku 2012 o post Komisára EK pre zdravie a spotrebiteľskú politiku.


Pre multinacionálne koncerny, ako sú Thames Water, Veolia, alebo nemecké RWE, či Gelsenwasser, ale aj iných súkromných investorov je voda, rovnako ako zlato, či ropa obchodným tovarom a objektom obchodovania a špekulácií. Vedia, že bez vody sa nedá žiť, vedia tiež, že ovládnutie jej distribúcie im môže priniesť obrovskú moc, vysoké a stabilné zisky.


A ich nekompromisný ťah za ziskami sa premieta aj do rozpačitého, alibistického správania sa Európskej komisie. Výrokmi predstaviteľov navonok deklaruje úmysel uvedeným požiadavkám OSN rovnako, ako občianskej iniciatíve vyhovieť. V legislatívnej oblasti sa však nič k lepšiemu nemení a prienik koncernov do hospodárenia s vodou vďaka tomu stále pokračuje.


Veď na pokynoch TROJKY (Európska komisia + Európska centrálna banka + Medzinárodný menový fond) k privatizácii vodárenských spoločností v Grécku a Portugalsku, ktoré zverejnila redakcia MONITOR televízie WESTDEUTSCHE RUNDFUNK sa nič nezmenilo.


http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2012/1213/wasser.php5


V priamej konfrontácii s odhalenými dokumentami, ktoré žiadali od gréckej vlády, aby predala veľké vodárne v Aténach a v Thessalonikách a od Portugalska, aby privatizáciu národných vodárenských podnikov „Aguas de Portugal“ urýchlilo, sa tvrdenia predstaviteľov komisie (naposledy podpredsedu Európskej komisie a lídra kandidátky strany SMER-SD, M. Šefčoviča 24. marca na diskusnom fóre o vode v Bratislave), že Európska komisia NIKOHO NENÚTI vodárenstvo privatizovať, javia účelové a nedôveryhodné.


Pozícia SMERu-SD k privatizácii vody sa nakoniec zreteľne ukázala pri príprave novely zákona o vodách, keď chceli legitimizovať predaj vody do zahraničia, na základe koncesií pre vybraných obchodníkov. Celonárodné vlastníctvo (ako vodu charakterizuje Ústava SR), si jednoducho vyhlásili za surovinu, aby ju mohli ponúknuť na obchodovanie.


Mali už pripravené aj základné parametre biznisu. Vláda odsúhlasila vývoz ÚDAJNE PREBYTOČNÝCH zásob podzemných vôd zo Slovenska v množstve do 274 miliónov m3/rok (v prepočte 8 688 litrov/s). čo predstavuje 25 % celkového evidovaného využiteľného množstva.


Išlo by pritom o obrovský vývoz vody, ktorý predstavuje viac ako 80 % celoročnej spotreby vody na Slovensku. A občania, podľa ústavy vlastníci vody, by boli z rozhodovania o tomto SVOJOM vlastníctve úplne vylúčení. Organizáciu obchodovania si privlastnili úradníci ministerstva životného prostredia, držaného stranou SMER.


Za pravicu sa k uvedenej problematike vyjadril europoslanec Miroslav Mikolášik takto: „Na jar tohto roka SOM VYVRÁTIL šíriace sa NEOPODSTATNENÉ ŠPEKULÁCIE o európskej legislatíve umožňujúcej neobmedzenú privatizáciu vody. Vo všeobecnosti obavy z nedostatočne regulovanej úpravy nakladania s verejnými vodnými zdrojmi vyjadrilo aj množstvo ľudí, čo však bez súhlasu členského štátu naozaj nehrozí....“


K tomu na ilustráciu jeden príklad zo života:

INZERÁT – NIEKTO HĽADÁ SPOLOČNÍKA NA PREDAJ NAŠEJ VODY !!!

http://hladam-spolocnika.hladaminvestora.sk/predaj-vody-do-zahranicia-z-vlastneho-zdroja-v-sr-id311/


Z deklarovaných postojov aj správania sa reprezentantov „ŠTANDARDNÝCH“ pravicových aj ľavicovej strany je teda zrejmé, že pri úsilí o zmenšovanie vplyvu nadnárodných korporácií na hospodárenie s vodou, sa s nimi reálne nedá počítať. Ich dlhé desaťročia pestovaná previazanosť s obchodným svetom z nich prakticky urobili poslušných vykonávateľov podnikateľských plánov ich spriaznených investorov, bez skutočného záujmu zastať sa základných potrieb občanov.


Nakoniec, veď za súčasný úžernícky model distribúcie vody, ktorý je v rozpore so základným právom EÚ aj záujmami občanov v plnej miere zodpovedajú európske politické zoskupenia, ktoré dnes spoločne vládnu Únii. Sú to Strana európskych socialistov (zo Slovenska SMER-SD), Európska ľudová strana (zo Slovenska SDKÚ, KDH, SMK, Most-Híd) a v Aliancia liberálov a demokratov za Európu (zo Slovenska SaS).


Preto, ak chceme efektívne prispieť k zmene prístupu k vode tak, aby sa rozporuplnými nariadeniami bruselskej vrchnosti vykonávaných pod ochranou S&D, EPP a ALDE nedostala úplne do rúk ANONYMNÝCH VLASTNÍKOV, ktorí si z jej distribúcie robia nástroj na vydieranie a ovládanie ľudí, MUSÍME BYŤ AKTÍVNI a v nadchádzajúcich voľbách zásadne zmeniť politické pomery v Európskom parlamente.


PROTESTUJTE HLASOVANÍM !!!


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť