SNS - Slovenská národná strana

Poslanci chcú navzájom prepojiť inteligentné dopravné systémy

Udržateľná budúcnosť dopravy (rozprava) ( Jaroslav Paška (EFD), SNS)

akualita

čo hovoria iní

späť

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Prerokovávaná správa o udržateľnej budúcnosti dopravy popisuje aktuálne zásadné problémy sektoru dopravy a prináša politické námety a odporúčania, ako je možné sa s uvedenými problémami čo najlepšie vysporiadať.

Všetci sa zhodujeme v tom, že efektívna dobre organizovaná doprava podporuje život v spoločnosti a pomáha zvyšovať výkonnosť hospodárstva. Preto je naozaj potrebné cieľavedome zlepšovať kvalitu a účinnosť všetkých druhov dopravy, teda cestnej, železničnej, riečnej, námornej i leteckej, pri prísnom rešpektovaní nevyhnutých zásad ochrany životného prostredia.

Trvalé zvyšovanie dopytu a cestné dopravné preťaženie mestských oblastí je príčinou až 40 percent emisií CO2 a až 70 percent ostatných škodlivých emisií z motorových vozidiel. Účinné presadzovanie technológií s nízkymi emisiami CO2 v doprave je teda prirodzenou potrebou smerujúcou k ochrane životného prostredia.

Pre rozvoj technológií vozidiel na elektrický pohon je však potrebné urýchliť práce na základných normatívnych a regulačných opatreniach Európskej únie, ktoré by definitívne otvorili cestu masívnejšieho využitia elektrického pohonu v doprave. A tu myslím si, vážený pán komisár, právom všetci vidíme veľké rezervy v práci Európskej komisie, ktorá v tejto oblasti nedrží tempo s potrebami súčasnej doby, keď najmä japonské spoločnosti vyvíjajúce elektrické vozidlá už intenzívne pracujú na normalizácii a unifikácii predpisov pre túto oblasť.
 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2017

späť