SNS - Slovenská národná strana

Poslanci podporujú členstvo Islandu v EÚ

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Európsky parlament uvítal perspektívu Islandu ako možného nového členského štátu Únie. Poslanci pritom zdôrazňujú, že kontroverzná téma vyplatenia odškodného britskej a holandskej vláde po páde islandskej banky Icesave sa musí vyriešiť bilaterálne. Okrem toho trvajú na tom, že Island musí skončiť s lovom veľrýb, pretože takéto konanie je v rozpore s právom EÚ.

 

Poslanci prijali uznesenie, v ktorom vyjadrili podporu rozhodnutiu lídrov EÚ zo 17. júna otvoriť rokovania s Islandom o členstve tejto krajiny v EÚ. Zároveň však trvajú na tom, že Island musí úplne zastavil lov veľrýb a požadujú, aby stiahol všetky výhrady, ktoré predložil Medzinárodnej veľrybárskej komisii.

 

Členstvo Islandu by podľa EP napomohlo Únii zohrávať aktívnejšiu úlohu v arktickom regióne. Táto krajina so silnou demokratickou kultúrou je už teraz členom Schengenskej dohody, členom NATO a od roku 1973 má s EÚ dohodu o voľnom obchode.

 

V prípade kontroverznej problematiky, týkajúcej sa vyplatenia odškodného britskej a holandskej vláde po páde islandskej banky Icesave, spomína uznesenie potrebu riešiť situáciu na bilaterálnej úrovni. Poslanci pripomínajú Islandu povinnosť vyplatiť vklady zahraničným klientom Icesave, pričom poukazujú na rozhodnutie EFTA Surveillance  Authority z 26. mája. Islandskí občania v referende zo 6. marca ústupky voči Británii a Holandsku odmietli.

 

Uznesenie tiež poukazuje na skutočnosť, že hoci Island ako členská krajina EHS už teraz dodržiava väčšinu zákonov EÚ (najmä v oblasti jednotného trhu), potrebuje ešte uskutočniť výraznú reformu v oblasti organizácie a fungovania finančného dozorného systému a spôsobov vymenovávania sudcov, vyšetrovateľov a úradníkov najvyššieho súdu. S Islandom bude potrebné pred vstupom do EÚ viesť rokovania v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, daní, hospodárskej a menovej politiky a vonkajších vzťahov.

 

Uznesenie tiež poukazuje na to, že podpora občanov Islandu v otázke vstupu ich krajiny do EÚ sa od leta 2009 znížila. Parlament preto vyzýva islandské úrady, aby uskutočnili verejné

diskusie s občanmi o ich obavách.

 

Poslanci napokon vyjadrili nádej, že nový spoločný parlamentný výbor medzi EP a islandským parlamentom (Althingi) ešte viac posilní "plodnú spoluprácu" oboch zúčastnených strán.

 

 

08-07-2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť