SNS - Slovenská národná strana

Poslanci varujú krajiny EÚ, aby si plnili svoje záväzky v ekonomike

Výsledok samitu zo 7. mája 2010 a zasadnutia Rady ECOFIN - Aký je politický význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? - Dôsledky finančnej a hospodárskej krízy pre stratégiu EÚ 2020 a jej riadenie - Aký je význam stratégie EÚ 2020 v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou? (rozprava) ( Jaroslav Paška (EFD), SNS)

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Zodpovedná rozpočtová politika všetkých krajín Európskej únie je iba prvým krokom na ceste k náprave súčasnej situácie. Ďalším dôležitým krokom a iste aj ťažšie realizovateľným by malo byť úsilie o premyslenú zmenu pracovnej štruktúry nášho obyvateľstva. Veľký podiel občanov Európskej únie totiž nachádza zamestnanie v neproduktívnych odvetviach, prevažne verejnej správy a produktívna sféra nestačí živiť také množstvo byrokratov, ktoré im vymýšľaním ďalších nových predpisov a obmedzení iba komplikuje život.

Pozrite sa, pán komisár, na Áziu. Tam nemajú vysoké percento vzdelanej populácie ani také množstvo univerzít ako my. Majú však málopočetnú verejnú správu a jednoduché podnikateľské prostredie, ktoré im umožňuje rozvíjať prirodzenú súťaživosť, ktorá je mnohým ľudom vlastná. Jednoduché, prehľadné podnikateľské prostredie, menšia administratíva, viac priestoru pre uplatnenie samostatnosti, podnikavosti a kreativity našich občanov, to je najlepšia cesta zo súčasných problémov.
 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť