SNS - Slovenská národná strana

Poslanci varujú krajiny EÚ, aby si plnili svoje záväzky v ekonomike

Čína sporí a investuje. Amerika len hovorí (Hospodárske noviny, 28.7.2010)

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

V čase, kedy Čína buduje stovky míľ metra, majú USA problém rozbehnúť jediný významný projekt. Svetová ekonomika vstupuje do novej fázy potom, čo fiškálny stimul nedokázal vytvoriť udržateľné oživenie v USA, ani v Európe. Zarážajúce na súčasnej debate týkajúcej sa úspor a stimulov je malá pozornosť venovaná investíciám.

 

USA a Európa by mali využiť súčasný nárast úspor k podpore dlhodobých investícií do fyzického a ľudského kapitálu, čo by predstavovalo správny spôsob ako sa vrátiť k udržateľnému oživeniu.

Cez jasnú potrebu zvýšiť národné úspory po roku 2008 sa prezident Barack Obama pokúšal predlžiť spotrebiteľský flám agresívnou podporou predaja domov a automobilov už aj tak vyčerpaným spotrebiteľom. Okrem toho aj cez neudržateľné deficity znižoval dane.

Pretože americkí spotrebitelia sa pozerajú ďalej do budúcnosti než politici, tento prístup bol ukončený. Oproti tomu bola snaha vlády zvýšiť investície náhodná. V čase, kedy Čína buduje stovky míľ metra, desiatky tisíc míľ diaľnic, niekoľko tuctov jadrových elektrární a sieť vysokorýchlostných železníc, majú USA problémy s tým, aby rozbehli jediný významný projekt.

Čína sporí a investuje. Spojené štáty hovoria, spotrebúvajú, požičiavajú si a potom hovoria ešte viac. Je preto nesprávne sa domnievať, že jedinou voľbou je ďalší fiškálny stimul alebo opakovanie Veľkej depresie.

Riadny plán investícií vedúcich k oživeniu má päť častí. Prvá z nich je významný nárast investícií do čistých energií a modernizácia rozvodnej siete. Ďalšia je 10 rokov starý program renovácie infraštruktúry s projektmi typu medzimestskej železnice, nakladanie s vodou a odpadmi a zdokonalenie siete diaľnic. Tretia časť predstavuje vyššie výdavky na vzdelanie na stredných a vyšších školách.

Je potrebné pochopiť, že desiatky miliónov Američanov nemajú zručnosti potrebné k dosiahnutiu zamestnania a platu, aký očakávajú. Kríza nezamestnanosti je do značnej miery krízou štrukturálnou a postihuje mladých ľudí, z ktorých by mnohí mali študovať. A starých ľudí, ktorým chýba titul.

Ďalším bodom je zvýšenie exportu infraštruktúry do Afriky a ďalších krajín s nízkymi príjmami. Čína v tejto snahe obchádza Európu a Spojené štáty, náklady sú pritom relatívne nízke - v podstate len garancia úverov. Prínosy sú ale obrovské, vo forme zvýšenia exportov, podpory rozvoja týchto krajín a zvýšenia stability a vzájomnej geopolitickej dôvery.

Nakoniec je potrebný strednodobý fiškálny rámec, ktorý v priebehu piatich rokov dôveryhodnou cestou zníži federálne rozpočtové deficity. Čiastočne to môže byť dosiahnuté obmedzením výdajov na zbrojenie a ukončením okupácie Iraku a Afganistanu. Ďalej zdanením ziskov bánk a bonusov na Wall Street, zvýšením marginálnych daňových sadzieb u jedincov s vysokými príjmami, a pokiaľ to bude potrebné, aj zavedením malej dane z pridanej hodnoty.

Uvedené je výťahom z článku „Sow the seeds of long-term growth", ktorého autorom je ekonóm Jeffrey Sachs, riaditeľ The Earth Institute na Columbia University.

 

Hospodárske noviny, 28.7.2010,komentár dňa, autor: Josef Němeček

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť