SNS - Slovenská národná strana

Práva cestujúcich v leteckej, vlakovej a lodnej doprave

EÚ rozšírila práva cestujúcich aj na lodnú dopravu

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Pravidlá EÚ už hovoria o odškodnení za meškajúci let či vlak. EP včera rozhodol, že od roku 2012 to bude platiť aj v lodnej doprave. Na kompenzácie za meškanie diaľkových autobusov sa EÚ ešte neodhodlala.


Cestujúcim námornou alebo vnútrozemskou lodnou dopravou, ktorého na ceste postretnú nepríjemnosti v podobe meškania alebo priamo zrušenia celej plavby svitá na lepšie časy.


Návrh Európskej komisie z roku 2008, ktorý včera odsúhlasil Európsky parlament totiž okrem finančných kompenzácií počíta aj so zabezpečením občerstvenia a nocľahu zo strany dopravcu.


Podľa eurokomisára pre dopravu Siima Kallasa, ktorý pred niekoľkými dňami odštartoval informačnú kampaň s názvom „Your Passenger Rights at Hand“, majú nové pravidlá zaručiť, že sa „všetkým ces-tujúcim, ktorí cestujú po vode dostane na celom území EÚ rovnakých základných služieb“.


Väčšia ochrana pre cestujúcich

Cestujúci, ktorého plavba má (vinou dopravcu) viac ako hodinové meškanie môže od roku 2012, kedy nové pravidlá vstúpia do platnosti, požadovať až 25 % z ceny, ktorú zaplatil za palubnú vstupenku späť. Pokiaľ sa loď omešká o viac ako dve hodiny cestujúci má nárok na vrátenie polovice cestovného.


Pasažier, ktorý sa kvôli nečakanej situácii (okrem už spomínaného meškania či úplného zrušenia plavby návrh počíta aj s výlukou alebo cestou cez inú destináciu) ocitne v prístave stovky kilometrov od domova, má prisľúbené až trojdenné ubytovanie. Cena za jednu noc ale nesmie prekročiť 80 eur.


Chránená bude aj batožina. Poslanci totiž schválili aj to, aby za stratu alebo poškodenie batožiny zaplatil dopravca až 1800 eur a v prípade príručnej batožiny až 1300 eur.


Opatrenia, ktorých osud teraz leží v rukách členských štátov sa týkajú všetkých lodí, ktoré na svojej palube prepravujú minimálne 12 cestujúcich. Na vyhliadkové a okružné plavby sa pravidlá nevzťahujú.


Handicap nie je handicap

Europoslanci pôvodný návrh Komisie okrem toho obohatili tým, že do neho zahrnuli záruky práv pre bezvládnych a cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.


„Handicap by nemal byť používaný ako dôvod zamietnutia vstupu pasažiera na palubu,“ píše sa v dokumente. „Pomoc handicapovaným, ktorá je úplne zadarmo musí byť zaručená v každom prístave.“


Nová legislatíva ale vyžaduje, aby posádka lode či personál v prístave bol o prítomnosti hendicapovanej osoby informovaný minimálne 48 hodín vopred.


Rokovania o autobusovej doprave stále pokračujú

Európski cestujúci sú od minulého roka chránení smernicou, ktorá im zaručuje práva na finančné odškodnenie v prípade straty batožiny alebo omeškania či zrušenia cesty v leteckej a železničnej doprave.


Dlhodobým cieľom Komisie je tieto práva rozšíriť aj na ďalší druh dopravy. Včerajšie hlasovanie Parlamentu je preto v tomto ohľade považované za veľký úspech.


Teraz pred komisármi stojí výzva presvedčiť členské štáty, aby s rozšírením práv cestujúcich súhlasili aj v oblasti autobusovej dopravy.


Problém však spočíva v tom, že z návrhu Európskej komisie jasne nevyplýva akej dopravy by sa opatrenia týkali – či len medzinárodnej, alebo či aj mestskej a regionálnej. Členské štáty sa potom sťažujú na neurčitosť.


Zdroj: www.euractiv.sk, 8.7.2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť