SNS - Slovenská národná strana

Nelegálne drevo bude v EÚ zakázané

Povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich drevo a výrobky z dreva na trh (rozprava) ( Jaroslav Paška (EFD), SNS)

akualita

čo hovoria iní

späť

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Pozícia Európskeho parlamentu sformulovaná v správe pani Caroline Lukas je korektná, dobrá, a preto ju treba podporiť. Nie je totiž možné ďalej akceptovať pretrvávajúcu toleranciu vlád niektorých európskych krajín k obchodovaniu s nelegálne vyťaženým drevom, ani ich vyhýbanie sa udeľovaniu trestných sankcií za túto činnosť.

Po podrobnejšom skúmaní pozícií vlád Európskej únie k uvedenému nariadeniu si človek nie je istý, či niektoré vlády sú viac reprezentantmi názorov občanov svojich krajín alebo názorov hospodárskych mafií, ktoré profitujú z nelegálnej ťažby dreva. Skutočnosť, že niektorým vládam nezáleží na potieraní nezákonnosti šedej či čiernej ekonomiky, nemôže byť pre nás prekážkou, aby sme tolerovali vandalské drancovanie lesov.

Slušná spoločnosť si vytvára rozumné pravidlá. Slušní ľudia ich rešpektujú a slušné vlády by nemali mať problém s postihovaním zlodejov.

Preto je potrebné (prerušenie ).

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť