SNS - Slovenská národná strana

Nelegálne drevo bude v EÚ zakázané

Nelegálny vývoz dreva zo Slovenska nemožno vylúčiť (ETREND Štvrtok, 29. júl 2010)

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Kontrola NKÚ na licenčnom odbore Ministerstva hospodárstva SR a na Colnom úrade v Trnave potvrdila podozrenia o nedostatočnej kontrole exportovaného dreva.

6091

Štatistiky, ktoré vedie Colné riaditeľstvo SR, ako aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, neposkytujú hodnoverné údaje, na základe ktorých by bolo možné určiť, aké drevo sa zo Slovenska v skutočnosti vyváža.

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) zistila, že v evidencii licenčného odboru ministerstva hospodárstva sa nenachádzajú všetky originály licencií na vývoz dreva vydané v rokoch 2000 a 2001.

Úrad tiež zistil, že na Colnom úrade v Trnave, na jeho pracovisku v nákladnej železničnej stanici, sa v posledných dvoch rokoch nevykonala žiadna kontrola sortimentu a akostných tried vyvážaného dreva.

NKÚ konštatuje, že nejestvuje účinný predpis upravujúci preverovanie vyvážanej drevnej hmoty.

 

ETREND Štvrtok, 29. júl 2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť