SNS - Slovenská národná strana

Nelegálne drevo bude v EÚ zakázané

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Poslanci EP dali zelenú zákazu predaja nelegálne ťaženého dreva a výrobkov z neho na trhu EÚ. Popri zákaze predaja schválili tiež pravidlá sledovateľnosti výrobkov od ich zdroja až po predaj a sankcie v prípade porušení stanovených zásad. Cieľom novej európskej legislatívy je znížiť nelegálne odlesňovanie a poskytnúť spotrebiteľom záruku, že nimi zakúpené výrobky nepochádzajú z ilegálnych zdrojov.

 

Európsky parlament schválil dohodu vyjednanú s Radou pomerom hlasov 644:25:16. Spravodajkyňa a fínska poslankyňa zo skupiny zelených Satu Hassi, ktorá prebrala zodpovednosť za vypracovanie správy o tejto legislatíve od bývalej spravodajkyne Caroline Lucas, v rozprave uviedla, že hlasovanie EP predstavuje "medzinárodný prelom obrovského významu" a zdôraznila, že bez pevného postoja Európskeho parlamentu by k sprísneniu pravidiel nedošlo.

 

Zákaz predaja nelegálneho dreva

Spotrebitelia v EÚ majú v súčasnosti iba obmedzené možnosti zistiť, či nábytok, ktorý si zakúpili, nie je vyrábaný z nelegálne ťaženého dreva. Odhaduje sa, že na trhu EÚ pochádza z takýchto zdrojov približne 20% výrobkov. Dlhoočakávaná legislatíva teraz prináša prísľub zákazu predaja výrobkov z nelegálnych zdrojov dreva v Únii a tresty pre tých, čo s nimi obchodujú.

 

Sankcie a sledovateľnosť výrobkov

Členské krajiny EÚ budú zodpovedné za uplatňovanie sankcií voči obchodníkom porušujúcim nové záväzné pravidlá. Legislatíva pritom načrtáva rámec pre udeľovanie pokút – do úvahy sa budú brať škody spôsobené na životnom prostredí, hodnota dreva a straty štátu na dani z príjmu. Okrem finančných pokút bude možné aj uplatňovanie trestných sankcií. Zavedie sa tiež princíp sledovateľnosti výrobkov od ich zdroja až po predaj, čo znamená, že každý subjekt v obchodnom reťazci bude musieť uvádzať informácie o zdroji, z ktorého drevo zakúpil a subjekte, ktorému ho predal.

 

Ochrana životného prostredia

Odlesňovanie, ku ktorému dochádza rýchlosťou približne 13 miliónov hektárov ročne, je zodpovedné za takmer 20 % celosvetových emisií uhlíka a je hlavným činiteľom, ktorý zapríčiňuje stratu biodiverzity. Nelegálna ťažba spôsobuje aj vážne problémy v oblasti ľudských práv, keďže obmedzuje prírodné zdroje a príjmy z daní, a zvyšuje chudobu ľudí závislých od lesa. Objem priemyselného dreva z nelegálnych zdrojov sa odhaduje na 350 až 650 miliónov m3 ročne. Európska únia ako významný spotrebiteľ dreva chce preto disponovať účinnými opatreniami proti odlesňovaniu a nelegálnej ťažbe dreva a zabezpečiť, aby sa výrobky pochádzajúce z takýchto zdrojov na jej trhu nesmeli predávať.

 

Ďalšie kroky

Členské krajiny v Rade už neoficiálne oznámili, že s návrhom tejto legislatívy súhlasia, pričom čoskoro o nej budú hlasovať. Nové predpisy by následne mali vstúpiť do platnosti v priebehu druhej polovice roka 2012, čo má obchodníkom zabezpečiť dostatok času na to, aby sa im stihli prispôsobiť.

 

 

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť