SNS - Slovenská národná strana

Parlament dal zelenú dohode SWIFT II

SWIFT (rozprava) ( Jaroslav Paška (EFD), SNS)

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Vo februári sme odmietli ratifikovať dohodu o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach na účely programu Ministerstva financií Spojených štátov na sledovanie terorizmu. Dôvody odmietnutia boli jasne pomenované a sú to najmä:

– porušovanie základných zásad práva na ochranu údajov u veľkého množstva občanov a subjektov z Európskej únie (až 90 miliónov údajov mesačne),

– chýbajúce zabezpečenie ochrany občanov Európskej únie pred zneužitím ich údajov poskytnutých podľa tejto dohody v Spojených štátoch, ako aj v tretích krajinách, a

– absencia skutočnej reciprocity, keď druhá zmluvná strana sa nezaviazala poskytovať rovnakú kvalitu a rovnaký rozsah informácií Európskej únii.

Mnohé z týchto nedostatkov sa v novej dohode dajú odstrániť, ale samotný princíp komplexného prenosu všetkých dát z Európskej únie do Spojených štátov, kde si pod zámienkou hľadania väzieb na terorizmus Spojené štáty všetky záznamy o finančných operáciách Európskej únie bez akéhokoľvek obmedzenia spracúvajú, vyhodnocujú a archivujú, je neudržateľný.

Túto podstatu treba zmeniť. Spracovávanie finančných operácií európskych bánk môže prebiehať iba podľa európskych pravidiel a na európskej pôde. Priateľom zo Spojených štátov potom odovzdávame iba to, čo sa terorizmu naozaj týka.
 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2017

späť