SNS - Slovenská národná strana

Parlament dal zelenú dohode SWIFT II

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Európsky parlament schválil novú verziu dohody o zdieľaní osobných údajov medzi EÚ a USA v rámci systému SWIFT. Pred štyrmi mesiacmi odmietol jej pôvodnú verziu, odvtedy však europoslanci vyjednali bezpečnostné záruky pre európskych občanov. Získali tiež prísľub, že v druhej polovici tohto roka začne EÚ pracovať na vlastnom systéme na uchovávanie a spracovávanie osobných bankových údajov, čím zabráni ich celoplošnému poskytovaniu orgánom USA.

 

Odporúčanie, aby EP schválil novú dohodu, bolo prijaté pomerom hlasov 484:109:12. Dohoda vstúpi do platnosti 1. augusta 2010.

 

"Vo februári Parlament vyslal jasný signál - dali sme najavo, že Lisabonská zmluva nám priniesla viac príležitostí a dala nám viac zodpovednosti", uviedol spravodajca, nemecký liberál Alexander Alvaro, ktorý zdôraznil, že Parlament zabezpečil zahrnutie nových záruk do dohody.

 

Informoval tiež, že nová dohoda nebude pokrývať zdieľanie údajov medzi krajinami EÚ. Týkať sa má len údajov o finančných transakciách, ktoré majú byť komunikované krajinám mimo Únie. Článok 4 dohody vylučuje poskytovanie údajov vzťahujúcich sa na jednotný európsky menový priestor.

 

Schválený kompromis podporili skupiny ľudovcov, socialistov, liberálov a konzervatívcov, kým časť členov frakcie Európa slobody a demokracie, ako aj poslanci zo skupín zjednotenej ľavice a zelených, hlasovali proti. K prijatej správe boli pripojené dve menšinové postoje.

 

Eliminácia celoplošného poskytovania údajov

Kľúčovou požiadavkou EP bola eliminácia celoplošného poskytovania údajov. Výmenou za podporu vylepšenej dohody SWIFT tak europoslanci dosiahli hlavne to, že najneskôr do 12 mesiacov začnú práce na európskom ekvivalente amerického programu na sledovanie financií súvisiacich s terorizmom (Terrorism Finance Tracking Program -TFTP), čím sa skončí nutnosť celoplošného poskytovania údajov orgánom krajín mimo EÚ. Únia si tak vytvorí vlastné štruktúry na analýzu bankových údajov a orgánom USA bude poskytovať len informácie súvisiace s konkrétnym podozrením z terorizmu.

 

Nová úloha Europolu

Podľa novej dohody sa informácie budú môcť poskytovať jedine po súhlase Europolu, a to na základe konkrétnych žiadostí, a v čo najmenšom možnom rozsahu. Europol bude teda môcť zablokovať poskytnutie údajov vyžiadaných orgánmi USA.

 

Zastúpenie EÚ v USA s právomocou monitorovať spracovávanie údajov

Údaje môže USA žiadať jedine na protiteroristické účely. Vďaka europoslancom bude na ich spracovávanie v USA dohliadať skupina nezávislých inšpektorov, vrátane člena inšpekcie menovaného Európskou komisiou a EP. Táto osoba bude mať právomoc žiadať od americkej administratívy odôvodnenie použitia údajov a zabrániť akémukoľvek ich využitiu či ďalšiemu zisťovaniu, ak sa bude domnievať, že takýto krok je neopodstatnený.

 

Právo občanov EÚ na nápravu

Systém bol doplnený aj o možnosť európskych občanov žiadať od USA odškodnenie v prípade zneužitia údajov. USA preto musia prijať zákon, ktorý poskytuje právo na nápravu bez ohľadu na národnosť žiadateľa.

 

Uchovávanie a likvidovanie údajov

Získané údaje sa budú môcť uchovávať iba po dobu trvania konkrétnych postupov a vyšetrovania, na ktoré boli vyžiadané. Všetky nespracované údaje musia orgány USA povinne raz za rok, najneskôr však do 5 rokov, odstrániť a vymazať.

 

Menšinové postoje v EP

K prijatej správe boli pripojené dve menšinové postoje politických skupín, ktoré hlasovali proti dohode SWIFT II.

 

Šiesti poslanci zo skupín zjednotenej ľavice a zelených, podpísaní pod menšinovým stanoviskom, uvádzajú, že dohoda medzi EÚ a USA o programe na sledovanie financií súvisiacich s terorizmom (TFTP) "nespĺňa záruky požadované Parlamentom" v jeho predchádzajúcich uzneseniach, najmä čo sa týka celoplošného poskytovania údajov. Nejasná je tiež podľa nich úloha Europolu, pričom bude nutná úprava jeho mandátu. "Europol nie je súdnym orgánom", uvádzajú podpísaní poslanci. Prijatá dohoda podľa nich predstavuje "jasné porušenie európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov", pričom doba uchovávania údajov je podľa ich názoru neprimerane dlhá.

 

Druhý menšinový postoj, podpísaný britským poslancom Gerardom Battenom z klubu Európa slobody a demokracie, považuje dohodu za "demokraticky nelegitímnu". Kritizuje tiež skutočnosť, že jej znenie bolo sprístupnené len niektorým poslancom a aj to až 27. mája.

 

Ďalšie kroky

Dohoda vstúpi do platnosti 1. augusta 2010. Platná je na 5 rokov, následne môže byť opätovne predlžovaná vždy maximálne na 1 rok. Najneskôr 6 mesiacov po jej vstupe do platnosti však bude vykonané hodnotenie o tom, ako fungujú vyjednané záruky. V druhej polovici roka 2010 začne Európska komisia pracovať na európskom ekvivalente TFTP. Správu o pokroku v tejto oblasti musí publikovať najneskôr do 3 rokov.

 

08-07-2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť