SNS - Slovenská národná strana

Poslanci sprísnili systém vyplácania odmien pre zamestnancov bánk

Únia siahne bankárom na bonusy

Ďalšia aktualita >>

V hotovosti budú môcť manažéri dostávať len 30 percent odmien


Bankári v Európe budú na tom horšie ako ich americkí kolegovia. Európska únia sa dohodla na prís-nejšom obmedzení bonusov, než predpokladá americká finančná reforma. Únia síce neobmedzí maxi-málnu výšku odmien, stanoví však podmienky na ich vyplácanie. Na nových pravidlách sa dohodli členské štáty EÚ s Európskym parlamentom. Oficiálne by mali europoslanci o zmenách hlasovať na budúci týždeň.


Od januára budúceho roku budú môcť bankári dostávať len 30 percent odmien vyplatených v hotovosti. Minimálne polovicu bonusov budú musieť dostávať v nástrojoch, ktoré sú priamo navia-zané na silu banky, ako sú jej akcie či dlhopisy. Bankári tak budú priamo zainteresovaní na tom, aby ich zamestnávateľ dlhodobo prosperoval. V prípade obzvlášť vysokých bonusov budú môcť bankári v hotovosti dostať maximálne 20 percent odmeny. Hranicu, odkedy za bonusy budú považovať za príliš vysoké, určí nový regulačných úrad pre banky.


„Bankári ukázali, že napriek kríze nie sú schopní sebakontroly. Tento zákon bude pre nich,“ povedala podľa agentúry Reuters britská europoslankyňa Arlene McCarthy, ktorá prísnejšie pravidlá pre banká-rov presadzovala. Verejnosť sa podľa nej právom hnevá, že peniaze, ktoré štáty naliali do bánk, boli použité na vyplatenie odmien.


Všetky banky si budú musieť po novom stanoviť limity na výšku odmien v porovnaní so základnými platmi. To by malo zabezpečiť, aby banky nemuseli vyplácať nečakane vysoké odmeny aj v čase, keď majú problémy.


Novými pravidlami sa budú riadiť aj výnimočné odmeny pri odchode do dôchodku. „Nikdy sa nemôže zopakovať prípad Freda Goodwina,“ povedala A. McCarthy. Bývalý generálny riaditeľ Royal Bank of Scotland odišiel do dôchodku potom, ako banka pod jeho vedením vykázala najvyššiu stratu v histórii britských firiem a musela ju zachraňovať vláda injekciou vo výške 20 miliárd libier. Napriek tomu bude F. Goodwin od banky dostávať ročný dôchodok vo výške 703-tisíc libier. Ešte prísnejšie pravidlá budú platiť pre banky, ktoré získali štátnu pomoc. Riaditelia takýchto finanč-ných domov nebudú mať nárok na žiadne odmeny, pokiaľ im ich neodsúhlasí orgán dohľadu.


Európska únia chce takýmto spôsobom obmedziť rizikové správanie bánk. Tie totiž nastavajú bonusy tak, aby podporovali rizikové investície, vďaka ktorým dosahujú rýchle zisky. Tým, že väčšina bonu-sov bude závisieť od dlhodobých výsledkov, chce únia dosiahnuť, aby sa banky začali zameriavať na dlhodobú prosperitu a nie na krátke, ale vysoko rizikové investície. Podľa BBC sa nové pravidlá majú vzťahovať nielen na banky ale aj na hedžové fondy.


Obmedzenia budú platiť vo všetkých 27 krajinách únie napriek tomu, že niektoré štáty sa rozhodli sami regulovať bonusy. Francúzsko a Veľká Británia napríklad zaviedli 50-percentnú daň z bonusov. V Nemecku zase banky a poisťovne musia prijať prísnejšie pravidlá pre výplatu odmien.


© 2010 TREND Holding, spol. s r.o., 01.07.2010

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť