SNS - Slovenská národná strana

EP podporuje skutočnú reformu dohľadu nad finančnými trhmi, nie zlátaninu

Osobitné úlohy Európskej centrálnej banky týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká - Právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy - Európsky orgán pre cenné papiere a trhy - Makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká - Európsky orgán pre bankovníctvo - Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov - Cezhraničné krízové riadenie v bankovom sektore (rozprava) (Jaroslav Paška (EFD), SNS)

akualita

čo hovoria iní

späť

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Pretrvávajúce turbulencie na finančných trhoch nám ukazujú, že globálny finančný systém veľmi citlivo reaguje na všetky informácie o bonite, či solventnosti jednotlivých účastníkov.

 

Podozrievavým pohľadom zvonka sa prirodzene nemôžu vyhnúť ani krajiny Európskej únie, či už sú súčasťou Eurozóny alebo nie. Zodpovedná a dôveryhodná hospodárska politika každého štátu Európskej únie je preto elementárnou podmienkou úspešného fungovania Únie. Úsilie o prísnejšiu reguláciu a dôslednejší dohľad však sami osebe nedokážu zabrániť možným krízam.

 

Neúmerný nárast finančného sektora k reálnej ekonomike a jeho snaha po zisku totiž vedú k nebezpečným praktikám, ktoré zo svetovej ekonomiky urobili taký zvláštny druh kasína, v ktorom za finančných hazardérov nakoniec opäť ručia štáty a ich občania.

 

Preto treba trpezlivo aj ďalej pracovať na čo najširšej vyváženej reforme finančného systému tak, aby nové pravidlá eliminovali hazardérske správanie tak z politického prostredia, ako aj finančných inštitúcií.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2017

späť