SNS - Slovenská národná strana

Osem zaujímavostí z júlového zasadnutia v Štrasburgu

Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (rozprava) (Jaroslav Paška (EFD), SNS)

akualita

ďalšie naše stanovisko

čo hovoria iní

späť

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Jaroslav Paška (EFD), SNS

 

V úvode by som chcel podporiť úsilie spravodajcu pána Holgera Krahmera o čo najdôslednejšie napĺňanie cieľov Európskej únie na ochranu životného prostredia.

 

Na druhej strane rozumiem aj istým obavám vlád európskych krajín, že dôsledné napĺňanie požiadaviek formulovaných Európskym parlamentom môže v niektorých prípadoch skomplikovať hospodársku situáciu v ich krajinách.

 

Dočasné spomalenie hospodárskeho rastu však za istých podmienok môže byť prijateľnou cenou za zásadné zlepšenie životného prostredia občanov znečistením v silno postihnutých regiónoch.

 

Preto musíme citlivým, ale dôrazným spôsobom pokračovať v postupnom tlaku na modernizáciu výrobných technológií zameraných na znižovanie priemyselných emisií a viesť konštruktívny dialóg s predstaviteľmi priemyslu o fixovaní tejto filozofie do ich rozvojových plánov.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť