SNS - Slovenská národná strana

Osem zaujímavostí z júlového zasadnutia v Štrasburgu

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Aj posledné plenárne zasadnutie EP pred letnou prestávkou malo mimoriadne nabitý program. Poslanci skresali odmeny pre manažérov bánk, podporili Európsku diplomatickú službu, rozší-rili práva cestujúcich lodnou dopravou a zakázali výrobu potravín z klonovaných zvierat. Nižšie odmeny pre bankárov: Odmeňovanie v bankovom sektore prejde úpravami, aby nenabádalo k priveľmi rizikovým obchodom. Rozhodli o tom poslanci na plenárnom zasadnutí. Pokiaľ ide o do-hľad nad finančným trhom, poslanci navrhujú reformu celého systému. O tejto otázke však ešte budú rokovať s ministrami financií a hospodárstva krajín EÚ. Európska diplomatická služba: Po rozprave so šéfkou zahraničnej politiky EÚ Catherin Ashton na-pokon poslanci dali zelenú Európskej službe pre vonkajšiu činnosť. Schválili tak návrh jej zloženia a systém fungovania. Po Španielsku Belgick Za polročné predsedníctvo EÚ si Madrid v pléne vypočul chvály aj kritiku. Program belgického predsedníctva predstavil premiér Yves Leterme a k jeho hlavným prioritám patrí obnova hospodárskeho rastu, boj proti nezamestnanosti či ochrana životného prostredia. Práva cestujúcich lodnou dopravou: Od roku 2012 sa práva pasažierov v lodnej doprave rozšíria. Po novom tak cestujúci získajú právo kompenzácie pri meškaniach či rušení spojov, právo platieb v prí-pade nehôd, či poskytovanie asistencie zdravotne postihnutým občanom. Zákaz potravín z klonovaných zvierat: Z dôvodu obáv o zdravie ľudí poslanci rozhodli o zákaze dodávok potravín vyrobených z klonovaných zvierat. Ministri z krajín EÚ však so schváleným textom nesúhlasia. Poslancov tak ešte čaká ďalšie vyjednávanie o kompromisnom znení. Prísnejšie normy pre priemyselné emisie: Nové pravidlá schválené Parlamentom doplnia existujúce predpisy o prísnejšie limity pre oxidy dusíka, oxid siričitý a prachové častice, ktoré spôsobujú rakovi-nu, astmu a kyslé dažde. Platiť budú od roku 2016. Členské štáty však budú mať právo udeliť určitým elektrárňam odklad na začatie uplatňovania nových predpisov. Vstup Islandu do EÚ: Parlament privítal vyhliadky Islandu na vstup do EÚ, pričom zdôraznil, že kontroverzná téma vyplatenia odškodného britskej a holandskej vláde po páde islandskej banky Icesa-ve sa musí vyriešiť bilaterálne. Poslanci tiež trvajú na tom, že Island musí skončiť s lovom veľrýb. SWIFT II: Poslanci tiež schválili novú verziu dohody o zdieľaní osobných údajov medzi EÚ a USA v rámci systému SWIFT. Pred štyrmi mesiacmi Parlament odmietol jej pôvodnú verziu, odvtedy však poslanci pre európskych občanov vyjednali bezpečnostné záruky. (Podrobnejšie informácie v špecializovaných častiach.)
 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť