SNS - Slovenská národná strana

Osem zaujímavostí z júlového zasadnutia v Štrasburgu

EP prináša novú éru v otázke prémií bankárov

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Europoslanci schválili smernicu s jedným z najprísnejších systémov odmeňovania bankárov na svete a sprísnili povinnosti bánk v oblasti kapitálových rezerv. Limity na odmeny bankárov sa týkajú najmä vopred vyplácaných bonusov, pričom minimálne polovica celkových odmien im má byť vyplácaná v podobe fondov a podielov. 

 

"Dva roky od začatia svetovej finančnej krízy zmenia nové, prísne pravidlá doterajšiu kultúru odmeňovania a ukončia neprimerané riskovanie. Vysoko riziková kultúra priniesla svetovej ekonomike chaos a zaplatili za to daňoví poplatníci. Banky neuskutočnili reformu a tak sme to urobili za nich", uviedla spravodajkyňa, britská socialistka Arlene McCarthy. 

 

Iná kultúra odmeňovania

Odmeny riadiacich pracovníkov bánk musia byť podľa návrhu smernice primerané voči fixnému platu a musia podliehať spoločným pravidlám. Každá banka bude teda stanovovať limity na odmeňovanie bankárov na základe odporúčaní platných v celej Únii. Prémie vyplácané vopred v hotovosti budú limitované na 30% celkového bonusu, v prípade mimoriadne vysokého bonusu na 20%. Okrem toho bude musieť byť 40 až 60% akéhokoľvek bonusu zadržiavaných na minimálne 3 roky, pričom v prípade, že by investície nevykazovali očakávanú úroveň, budú musieť byť tieto prostriedky vrátané. Minimálne 50% celkového bonusu bude pritom vyplácaných v podobe podielov, alebo fondov, na ktoré bude možné siahnuť v prípade, že sa banka dostane do ťažkostí. To má zabrániť tomu, aby na problémy bánk doplácali v prvej línii daňoví poplatníci. 

 

Okrem toho pokrýva smernica aj mimoriadne dôchodkové bonusy, ktoré sa majú odvíjať od celkovej stability bánk. To má zabrániť nedávnym praktikám, na základe ktorých odišli niektorí bankári do dôchodku s vysokými dôchodkovými platbami, bez ohľadu na krízu, v akej sa ich banka ocitla.

 

Prísnejšie opatrenia pre krachujúce banky

Schválené boli tiež prísnejšie opatrenia pre banky, ktoré a ocitnú v problémoch, vrátane zákazu vyplácať bonusy riaditeľom týchto bánk počas krízového obdobia, okrem prísne opodstatnených prípadov. 

 

Kapitálové požiadavky pre stabilné banky

Nové predpisy prinesú aj prísnejšie kapitálové požiadavky pre obchodné aktivity bánk a vyššie štandardy pre resekuritizácie. Nové kapitálové požiadavky na obchodnú knihu a na resekuritizácie zabezpečia, že banky budú pri svojich obchodných aktivitách viac zvažovať riziká, vrátane rizík súvisiacich so zábezpekou hypotekárnych úverov - problému, ktorý spôsobil svetovú finančnú krízu.  

 

Ďalšie kroky

Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 620:27:35. Po hlasovaní v EP musia túto legislatívu odobriť aj členské krajiny v Rade. Hlasovanie sa očakáva pravdepodobne 13. júla. Nové predpisy by následne mali vstúpiť do platnosti v roku 2011 (v januári 2011 v prípade pravidiel týkajúcich sa bonusov, najneskôr do 31. decembra 2011 v prípade kapitálových požiadaviek).  

 

Politiky odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností

Parlament tiež prijal nelegislatívne uznesenie vypracované belgickým socialistom Sa?dom El Khadraouim o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb, ktoré sa zaoberá odmeňovaním riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností na burze. Uznesenie navrhuje povinnosť kótovaných spoločností vysvetľovať ich politiku odmeňovania, ak by sa platy ich riadiacich pracovníkov neodvíjali od návrhov zhrnutých v smernici o kapitálových požiadavkách, alebo by boli založené na krátkodobých úvahách. Okrem toho sa poslanci domnievajú, že akcionári by mali mať väčšie práva v určovaní udržateľných politík odmeňovania riadiacich pracovníkov kótovaných spoločností. V prípade predčasného ukončenia pracovného pomeru riadiaceho pracovníka by výška odstupného (tzv. „zlatý padák“) mala podľa EP predstavovať najviac dvojročnú pevnú zložku jeho odmeny, pričom pri neplnení pracovných úloh alebo dobrovoľnom odchode by sa odstupné nemalo podľa poslancov vyplácať vôbec.

 

Uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 594:24:35.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť