SNS - Slovenská národná strana

Poslanci sprísnili systém vyplácania odmien pre zamestnancov bánk

Ďalšia aktualita >>

Nadmerne rizikové obchody finančných inštitúcií, a to najmä bánk a hedžových fondov, výraz-nou mierou prispeli k finančnej kríze. Zatiaľ čo krajiny museli zachraňovať ekonomiku z peňazí daňových poplatníkov, vysoko postavení manažéri mali odmeny za uskutočnené obchody dávno vo vreckách. To však bude už čoskoro minulosťou. Parlament totiž schválil nové pravidlá od-meňovania bankárov.


Europoslanci sa na júlovom zasadnutí v Štrasburgu zamerali na takzvanú "kultúru odmien". Ide o prí-pad, kedy zamestnanec finančnej inštitúcie získava okrem bežnej mzdy aj odmenu za obchody, ktoré uskutočnil.


Priveľké riziko

Problematický bol však systém udeľovania bonusov. "Banky platili odmeny na základe očakávaných ziskov z obchodov, ktoré uzavreli obchodníci. Čím väčšie riziko, tým väčší potenciálny zisk a tým väčší bonus," vysvetľuje autorka parlamentnej správy, britská socialistka

Arlene McCarthy.


Táto politika však mnohé finančné inštitúcie priviedla do problémov. "V mnohých prípadoch tieto in-vestície v skutočnosti znamenali pre banky obrovské straty, ktoré si následne vyžiadali záchranné ba-líčky z peňazí daňových poplatníkov. No v tom čase už zamestnanci boli mimo aj so svojimi odme-nami," dodáva McCarthy.


Menej hotovosti, viac podielov

Parlament preto schválil nové pravidlá udeľovania bonusov. Viacerí komentátori sa zhodujú, že ide o najprísnejší systém odmien na svete. Od januára 2011 by bankári mali v hotovosti dostávať najviac 30 % z celkovej výšky odmeny. V prípade mimoriadne vysokých prémií by to mala byť dokonca len pä-tina. Minimálne polovica celkového bonusu bude pritom vyplácaná buď v podobe akcií, alebo vo for-me fondov, na ktoré bude možné siahnuť v prípade, že sa banka dostane do problémov.


Okrem toho bude musieť byť 40 až 60% akéhokoľvek bonusu zadržiavaných na minimálne tri roky, pričom v prípade, že by investície nevykazovali očakávanú úroveň, tieto prostriedky sa vrátia späť banke. McCarthy verí, že týmito opatreniami sa zaistí, aby bola motivácia zamestnancov prepojená s dlhodobým priaznivým stavom a stabilitou ich banky.


Okrem faktu, že nové pravidlá pomôžu bankám, celý systém by tiež mal zabrániť, aby za rizikové ob-chody finančníkov platili občania. "Pokiaľ ide o kultúru odmien rozhodli sme sa pre tvrdú a prísnu líniu, pretože v čase, kedy vlády škrtajú rozpočet na úkor verejných výdavkov, by bolo obscénne ne-chať zdiskreditované banky, aby pokračovali vo svojej kultúre udeľovania odmien," podčiarkuje brit-ská socialistka.


Kapitálové požiadavky

Nové predpisy prinášajú aj prísnejšie kapitálové požiadavky pre obchodné aktivity bánk a vyššie štan-dardy pre sekuritizáciu. Jedná sa o situáciu, kedy banka poskytne klientovi hypotéku a následne ju predá investičnej banke. Tá získa viacero podobných hypoték, spojí ich do cenných papierov a tie ná-sledne predá ďalšiemu investorovi. Pôvodná banka, ktorá poskytla hypotéku, môže po jej predaji poži-čať kapitál ďaleko väčšiemu množstvu klientov a zvýšiť tým svoj zisk. V prípade problémov však banky nemajú dostatok peňazí na vykrytie strát a zasiahnuť musia vlády so záchrannými balíčkami.


Pomôcť by mali nové pravidlá pre výšku kapitálu. "Banky a ratingové agentúry zlyhali pri pochopení ako fungujú sekuritizácie, s ktorými obchodovali a ktoré hodnotili. Niektoré sekuritizácie riziko zni-žovali, kým niektoré ich zvyšovali. Nové kapitálové požiadavky v tejto smernici zabezpečia, že banky budú riadne vykrývať riziká zvýšením kapitálu," uzatvára McCarthy.


Ďalšie kroky

Parlament novú smernicu schválil na júlovom zasadnutí v Štrasburgu. Teraz sú na rade krajiny EÚ. Ak text v rovnakom znení schvália, nové pravidlá začnú platiť od januára 2011.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť