SNS - Slovenská národná strana

RASTÚCA NESPOKOJNOSŤ, MIGRANTI A NEFÉROVÉ MZDY,

<< Predošlá aktualita

(z rozhovoru pre portál EurActiv.sk)

K UTEČENECKEJ KRÍZE:
- Pomoc sýrskym utečencom má primárne riešiť OSN a jej Úrad vysokého komisára pre utečencov (UNHCR), nie my.
- Humanitárne programy pomoci nemajú byť zodpovednosťou Európy, ale najmä bohatých krajín perzského zálivu a všetkých 148 krajín, signatárov Dohovoru o právnom postavení utečencov.
- Ťažisko opatrení na riešenie problému musí byť v krajinách a regióne, odkiaľ utečenci pochádzajú.
- Kľúčová je otázka: „Kto a prečo nám dnes organizuje prísun miliónov moslimov?“
http://www.info-direkt.eu/insider-die-usa-bezahlen-die-sch…/
- Ak sa EÚ tvári, že je vojensky dobre pripravená a že je ako súčasť NATO schopná vojensky operovať v Líbyi, či v okolí európskeho kontinentu, mala by byť bez problémov schopná na hraniciach zastaviť aj tie nekoordinované húfy migrantov z Ázie, či Afriky
- Našim hlavným národným záujmom je udržať stabilitu, pokoj a mier v čo najširšom okolí.
- Výhrady k spoločnej migračnej politike Európskej únie sme mali avizovať už skôr, najmä v rokoch 2010, keď EÚ vytvárala Európsky podporný úrad pre azyl a 2013, keď posilňovala svoje kompetencie v tejto oblasti.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do…

http://www.hlavnespravy.sk/paska-spolocny-azylovy-sy…/108913

- Článok 78 odseku 3 Zmluvy o fungovaní EÚ definujúci situácie umožňujúce využitie „mechanizmu núdzovej reakcie“ podľa ktorého sa nám EÚ pokúša prideliť utečencov sa nevzťahuje na preberanie zodpovednosti za dlhoročné lajdáctvo a nečinnosť iných. Treba sa brániť jeho nekorektnému použitiu.

K MZDOVEJ DISKRIMINÁCII V EÚ:
- EÚ má v základných dokumentoch zakotvený zákaz diskriminácie. Nikto nesmie byť v Únii diskriminovaný a dostávať ani nižšiu mzdu pre farbu pleti, vierovyznanie, sexuálnu orientáciu... Napriek tomu vidíme ťažkú, štátom aj EÚ tolerovanú, diskrimináciu za lokalitu, miesto vykonávania práce.
- Žijeme v jednotnom hospodárskom priestore Európskej únie, kde sú približne rovnaké ceny potravín, služieb, tovarov, aj energií. Naši pracujúci na Slovensku ale u zahraničných firiem (obchodné reťazce, automobilky a pod.) dostávajú len cca jednu tretinu mzdy oproti rovnakým zamestnancom tých istých zamestnávateľov v starých krajinách EÚ. Aj keď majú zamestnanci bratislavského Volkswagenu vyššiu produktivitu práce, ako ich kolegovia vo Wolfsburgu, v porovnaní s nimi dostanú od zamestnávateľa len tretinové mzdy!

https://www.facebook.com/480862355305905/videos/vb.480862355305905/659356820789790/?type=2&theater

- Prečo nám Merkelová, Faymann a bruselskí úradníci vnucujú starostlivosť o všelijakých ázijských migrantov a neriešia pretrvávajúce mzdové okrádanie našich pracujúcich ich nadnárodnými korporáciami!?

K NEVYHNUTNOSTI ZÁSADNEJ REFORMY EÚ:
- Brusel nemá rovnaký prístup k svojim štátom - menšie krajiny sú majorizované. Potieranie názorov a požiadaviek menších krajín Únie a „prehliadanie“ prehreškov veľkých je plasticky vidieť aj pri riešení migračnej krízy (odmietanie požiadavky „malých“ o vybudovanie ochrany pred migrantmi na Balkáne a tolerovanie iracionálneho správania sa Merkelovej, jej pozývania utečencov, či prehliadanie jej blokácie ochranných mechanizmov dublinského systému.)
- V Bruseli vládne politická svojvôľa a ignorancia k postojom, či potrebám malých štátov pri formovaní spoločných politík. Slovensko napríklad neuznáva štátnosť a suverenitu Kosova, napriek tomu EÚ uzavrela aj v našom mene s touto srbskou provinciou asociačnú zmluvu. V rozpore s našou vôľou nám Brusel, aj „veľkí“, nielen administratívnymi rozhodnutiami, ale aj vyhrážkami a vydieraním stále vnucujú ich direktívny mechanizmus prerozdeľovania migrantov.
- Preto potrebujeme zásadnú reformu EÚ a navrátenie „vitálnych kompetencií“ do rúk členských štátov. Re-negociačné požiadavky Veľkej Británie vo vzťahu k EÚ sú pochopiteľné a bolo by správne, aby sa diskusia o návrhoch na reformovanie EÚ otvorila nielen vo vzťahu k Británii, ale komplexnejšie, aj k podnetom z iných členských štátov!

Podrobnejšie na:
http://euractiv.sk/…/vyhrady-k-spolocnej-migracnej-politik…/

Ako hlasovali slovenskí europoslanci za povinné kvóty:
https://www.facebook.com/480862355305905/photos/a.490922247633249.66269130.480862355305905/929722787086524/?type=3&theater

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť