SNS - Slovenská národná strana

S totalitou neskončili - špinavé praktiky v slovenskom rozhlase !!!

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

V uplynulých dňoch som dostal príležitosť osobne sa presvedčiť o tom, ako Slovenský rozhlas všetkými dostupnými prostriedkami bráni komplexnému informovaniu o chúlostivých témach súčasnej európskej politiky.


V nedeľu 27.4. večer odvysielal SRo diskusnú reláciu „K veci“, ktorej témou bolo „Blížiace sa 10. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie“.


Výrobu cyklu relácií o EÚ v SRo objednal a financuje Európsky parlament, aby slovenskej verejnosti priblížil prácu a názory jej poslancov v EP.


Pozvanie na nahrávanie relácie do SRo som dostal už 23.4. s tým, že mojou partnerkou v 25 minút trvajúcej diskusii bude pani E. Bauerová, poslankyňa EP zvolená za SMK. Termín nahrávania bol stanovený na poludnie v piatok 25.4.


Obsah relácie bol vymedzený tematickými okruhmi:


- Európska identita - ako sme si na ňu zvykli za 10 rokov? Ako zmeniť to, aby EU nebola vnímaná ako niečo mimo nás, niečo čo je vonku, niečo čo patrí do zahraničnej politiky... ale že sme toho súčasťou?

- Plusy a mínusy vstupu SK do EÚ – ak ich dáme na misku váh - čo nám vyjde?

- Výhody členstva vnímame najmä cez Možnosť pracovať v zahraničí, cestovať bez pasu a víz, cez eurofondy ... aký význam má naše členstvo z politického hľadiska? Napríklad v súčasnej napätej situácii medzi Ruskom a Ukrajinou

- Podľa Vás najdôležitejšia konkrétna výhoda, ktorú členstvo v EÚ prinieslo bežným občanom...

- Čo sme vstupom do EU stratili?

- Čo Slovensko dalo únii? Ako Slovensko vníma EÚ? Čo si o nás myslia v EP?

- Aká bude budúcnosť Európskej únie? Existujú v našom geopolitickom priestore aj iné alternatívy ako Európska únia?


Pár hodín pred začatím nahrávania mi redaktor SRo oznámil, že k uvedenému širokému okruhu tém, na ktorých predstavenie sme mali len mizerných 25 minút a boli určené na diskusiu medzi dvomi poslancami EP, prizval do relácie aj tretiu účastníčku, sociologičku O. Gyarfášovú.


Politická orientácia pani E. Bauerovej a pani O. Gyarfášovej je veľmi blízka, ak nie identická, preto nemalo takéto rozšírenie počtu diskutujúcich žiadne opodstatnenie, pokiaľ nebolo cieľom redakcie pokúsiť sa „početnou presilovkou“ zmeniť otvorený dialóg o vážnych spoločenských témach na chlácholivú rozprávku, ktorá prehluší prípadné kritické názory jedného z účastníkov.


Požiadal som teda redaktora, aby sme reláciu nahrali v pôvodne dohodnutom zložení. Po krátkej porade s „NIEKÝM“ mi však mladý redaktor oznámil, že ak sa mi nepáči, aby som na nahrávanie ani nechodil...


Slovenský rozhlas zjavne nechcel dať priestor tomu jednému, jedinému euro – kritickému hlasu, ktorý v Európskom parlamente zo Slovenska zaznieva. A to aj napriek tomu, že sa zmluvne zaviazali zabezpečiť v uvedenom cykle relácií názorovú pluralitu a že vylúčenie jedného zo zástupcov Slovenska v EP z týchto diskusií by bolo porušením zmluvy.


Nakoniec, keď sa im nepodarilo znechutiť a vyštvať ma z nahrávania diskusie, zostrihali moje vyjadrenia tak, aby z nich zostalo čo najmenej. Celú pasáž, kde som označil ospevované, umelé vytváranie Európskej identity za SOCIÁLNE INŽINIERSTVO z relácie úplne vystrihli.


Preto v závere zopakujem dve veci, o ktorých som v diskusii hovoril, ale rozhlasová cenzúra nedovolila ich odvysielanie.


1. MZDOVÁ DISKRIMINÁCIA


Keď mal v spoločnom hospodárskom priestore Česko-slovenskej federácie jeden podnik viac prevádzkových jednotiek, ktoré pôsobili v oboch republikách (ako napríklad sieť predajní družstva JEDNOTA), potom zamestnanci tohto podniku na rovnakých pracoviskách (napríklad pokladníčky) mali vždy približne rovnaké mzdy nezávisle od toho či robili v Příbrami, Ostrave, alebo Prešove.


Rovnako dnes majú mať V SPOLOČNOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE EÚ zamestnanci spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách (ako napríklad sieť predajní Lidl, Billa, či Carrefour, ale aj Volkswagen) za rovnakú prácu rovnaké mzdy nezávisle od toho, či pracujú v Hannoveri, Marseille, Salzburgu, alebo Bratislave, či Košiciach.


Mzda je totiž odmenou za vykonanú prácu, nie za lokalitu v ktorej človek býva, alebo pracuje!


Troj až štvornásobne nižšie mzdy našich ľudí sú preto porušením zákazu diskriminácie na základe príslušnosti k určitej komunite (v tomto prípade k skupine žijúcej v určitej oblasti EÚ), pretože v spoločnom hospodárskom priestore dostávajú u tej istej firmy za rovnaké množstvo, rovnako náročnej práce len štvrtinovú plácu.


Reči o malých diferenciách v daňových a odvodových pravidlách medzi členskými štátmi nič nemenia na podstate obrovského, neodôvodniteľného, diskriminačného rozdielu medzi úrovňami vyplácanej mzdy za identickú prácu u tej istej spoločnosti.


Od roku 2009 som v EP bojoval za zrušenie poplatkov za cezhraničné platby v eurozóne, za zrušenie cezhraničných poplatkov (roamingu) pri dátovej komunikácii v jednotnom hospodárskom priestore Únie, ako aj za zrušenie cezhraničnej mzdovej diskriminácie týkajúcej sa našich ľudí.


V prvých dvoch prípadoch som bol úspešný, bruselská administratíva priznala neoprávnenosť cezhraničných bankových poplatkov aj cezhraničných roamingových platieb. V mzdovej oblasti sa komisári zaštítili absenciou záujmu našej vlády, otvoriť uvedený problém formálne predpísaným spôsobom.


2. EURÓPSKA IDENTITA


Európska identita nie je ničím iným, ako SOCIÁLNYM INŽINIERSTVOM uplatňovaným násilnými vnucovačmi európskych vízií.


Väčšina ľudí získava identitu prirodzeným spôsobom v rodine, kde vyrastá a v komunite, ku ktorej sa jazykovo a kultúrne radí.


Umelo vytváraná, nadstavbová európska identita koliduje s uvedenými prirodzenými kultúrnymi, spoločenskými aj jazykovými väzbami.


Pre mnohých Slovákov je napríklad iste oveľa bližšou alternatívou možnosť vytvárať spoločnú nadstavbovú identitu s Rusmi, ktorí nie sú priamou politickou súčasťou Európskej únie, ako s Turkami, ktorých nám bruselskí lídri stále vnucujú do partnerstva, údajne ako skvelých Európanov.


Je možné, že pre niektorých úradníkov v Bruseli sa za mnohé roky mohla stať európska vlajka či európska hymna príjemným symbolom ich moci.

Pre väčšinu z nás sú to však len označenia nechcenej mocenskej mašinérie inštitúcií EU a symboly jej narastajúcej zvôle, ktorá stále viac ubíja národné štáty.


TO SÚ TEDA STRUČNÉ INFORMÁCIE, O KTORÝCH V SLOVENSKOM ROZHLASE ROZHODLI, ŽE NESMÚ ODZNIEŤ V ÉTERI !!!


Záznam z odvysielanej časti, zostrihanej a scenzurovanej diskusie nájdete na:


http://static-media.rtvs.sk/items/141/535e0a3ad9295.mp3

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť