SNS - Slovenská národná strana

Obrázok nie je z fotoshopu, ale zo života.

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Bruselská propaganda vytvára vo verejnosti dojem nenahraditeľnosti európskej pomoci pre rozvoj krajín. Únia pritom iba krížom-krážom prerozdeľuje naše peniaze. Povinnosťou každého investora, ktorý dostane „judášsky groš“ komplikovane odsúhlasený úradníckou mašinériou, je výrazne označiť, že na predmetnú stavbu prispela EÚ.


Naše vklady, pôžičky a záruky voči Únii však už teraz prevyšujú sumu, ktorú máme dostať na vyrovnávanie životnej úrovne z európskych fondov do roku 2020.


Celková bilancia členstva v Únii je teda pre nás nevýhodná!


Rozmenené na „drobné“: z našich peňazí vláda SR zobrala na pomoc bankrotujúcim štátom EÚ, bez súhlasu občanov 660 mil. EUR a zaviazala sa poskytnúť ešte ďalších 5,1 miliardy EUR na požiadanie. Celková výška úverov, záruk a nami nakúpených dlhopisov vyplývajúcich z členstva v ECB, EFSF, EFSM a MMF, spojených so záchranou eurozóny dnes predstavuje cca 13,5 miliardy EUR, čo je záväzok na každého obyvateľa (aj dôchodcov, či malé deti) vo výške takmer 3.000,- EUR !


Absolútna väčšina stavebných prác na Slovensku nie je financovaná z fondov EÚ. Priložená fotka je preto prirodzeným gestom majiteľa takejto budovy.


Čo keby všetci, ktorí investovali bez pomoci EÚ, dali na svoje realizácie podobné označenia, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, aký je reálny podiel eurofondov v konkrétnej obci, meste, či regióne ...


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť