SNS - Slovenská národná strana

Nezávislé organizácie zistili: najväčší vplyv na rozhodovanie únie má finančná loby !

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Aprílové rokovanie Európskeho parlamentu o „Medziinštitucionálnej dohode o registri transparentnosti“ som využil na kritiku neprestajne narastajúceho vplyvu lobistov z finančného sektora na rozhodovanie kľúčových inštitúcií EÚ.


Podľa dostupných informácií získaných z uvedeného registra spracovala Corporate Europe Observatory so sídlom v Bruseli štúdiu, ktorá poukázala na skutočnosť, že finančný sektor disponuje obrovskými lobistickými zdrojmi a má privilegovaný prístup k miestam, kde sa prijímajú dôležité rozhodnutia.


Aj podľa najkonzervatívnejších odhadov sa objem prostriedkov vynaložených na ovplyvňovanie európskych inštitúcií lobistami z finančného sektora pohyboval na úrovni cez 120 mil. EUR ročne.


Správa poukázala aj na skutočnosť, že finančná loby dokázala pri všetkých veľkých "súbojoch o zavádzanie finančných regulácií" po páde banky Lehman Brothers eliminovať rozpačité pokusy Európskej únie o radikálne reformy tohto sektora.


Bolo to možné aj vďaka tomu, že lobisti pôsobili cez viac ako 700 organizácií vrátane advokátskych kancelárií, spoločností pre "public relations", podnikateľských združení či poradenských firiem.


Skutočnosť, že 15 zo 17 poradných skupín pri EÚ zastupuje práve finančný sektor dokazuje, že Európska komisia dovoľuje finančníkom neprimerane vplývať na tvorbu svojej agendy a pri mnohých opatreniach sa stáva predĺženou rukou presadzovania ich záujmov.


V takomto prostredí, keď na prijímanie zásadných politických opatrení majú väčší vplyv mešce peňazí, ako postoje legitímnych demokratických zástupcov verejnosti, nemôžme očakávať prijímanie zdravých a vyvážených demokratických rozhodnutí.


Preto by mala Európska komisia, ako inštitúcia zodpovedná za prípravu legislatívnych opatrení, čo najskôr pripraviť účinný právny rámec pre kontrolovanú a transparentnú formu komunikácie kľúčových reprezentantov Únie so záujmovými skupinami, tak aby sila peňazí už nemohla deformovať ich rozhodovacie procesy.


Dôsledkom apatického vajatania zodpovedných úradníkov Komisie je súčasný zvrátený stav, keď sú politický opatrenia v Európe určované záujmami finančníkov a nie potrebami verejnosti.


Videozáznam z môjho vystúpenia v pléne Európskeho parlamentu k tejto téme nájdete na:

http://youtu.be/tMvJxdp3Gu4


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť