SNS - Slovenská národná strana

V EP sa opäť ozval nespokojný hlas verejnosti

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Posledný bruselský rokovací deň Európskeho parlamentu v tomto volebnom období som využil, ako jeden z mála slovenských europoslancov, na aktívnu podporu Európskej iniciatívy občanov “JEDEN Z NÁS”.


Videozáznam z môjho vystúpenia nájdete na: http://youtu.be/fWMhpS3yskM


Predseda EOI “JEDEN Z NÁS”, Patrick Gregor PUPPINCK z Francúzska predstavil na spoločnom rokovaní štyroch výborov EP požiadavky občanov podporené 1.742.156 autorizovanými podpismi z 19 krajín EÚ.


Požiadavky aktivistov EOI zamerané na dosiahnutie ochrany ľudského života už od počatia (v rámci možností definovaných kompetenciami EÚ), sa opierajú o nedávne rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (Brüstle vs. Greenpeace), ktoré definovalo ľudské embryo ako počiatok ľudskej bytosti.


Predstavitelia iniciatívy “JEDEN Z NÁS” exaktne poukázali na nesúlad konania európskych inštitúcií s etickými hodnotami zakotvenými v práve EÚ a dôrazne požiadali predstaviteľov Únie, aby skončili s podozrivým financovaním aktivít v oblasti výskumu, založenými na ničení ľudských embryí.


Z búrlivej rozpravy, do ktorej sa intenzívne zapojili aj zástancovia farmakologických firiem, totiž vyplynulo, že Európska únia vynakladá obrovské finančné prostriedky z našich daní na podporu výskumu kmeňových buniek, realizovaného nielen za hranicou etických noriem, ale prostredníctvom akýchsi individuálnych výnimiek aj mimo právneho rámca EÚ.


Zverejnené informácie potvrdili aj nepochopiteľnú ústretovosť rozpočtových manažérov EÚ k pochybným finančným požiadavkám “obchodníkov so životom”.


Zdá sa, že občianska iniciatíva “JEDEN Z NÁS” nastolila nielen vážnu etickú tému, ale aj nepríjemnú otázku o možnom obchádzaní finančných pravidiel a zneužívaní európskych fondov pracovníkmi EÚ priamo v Bruseli.


Väčšina oficiálnych slovenských médií o tejto významnej Európskej občianskej iniciatíve, otvárajúcej vážne spoločenské otázky a vyjadrujúcej nespokojný hlas takmer dvoch miliónov ľudí „len tupo“ mlčí.


S obrovským nasadením sa médiá radšej zabávajú sa na tom, s kým bol na plese nejaký Boris K. Asi to bude téma, ktorá lepšie zodpovedá rozhľadu a kultúre našej súčasnej novinárskej obce…


Viac o iniciatíve “JEDEN Z NÁS” nájdete na: http://www.oneofus.eu/sk/


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť