SNS - Slovenská národná strana

Digitálny samizdat

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Milí priatelia,


viacerí z vás na mňa v komentároch, správach a e-mailoch apelujú, že o skutočnostiach, ktoré si prečítali na tejto facebookovej stránke by bolo potrebné informovať širšiu verejnosť.


Súhlasím s tým a tiež si pokladám za povinnosť podeliť sa s mnohými zisteniami z prostredia Európskeho parlamentu o vážnych prípadoch zneužívania moci nie len so svojimi voličmi a sympatizantmi Slovenskej národnej strany, ale s čo najväčším množstvom našich občanov.


Dôsledky často účelových a neraz aj nelegitímne prijímaných rozhodnutí európskych inštitúcií totiž priamo, alebo sprostredkovane zasahujú do nášho každodenného života. Veľmi rád by som preto všetkým priblížil realitu európskeho vládnutia, aby vedeli ako s nimi politická vrchnosť nakladá a mohli sa v demokratických voľbách vždy čo najkvalifikovanejšie rozhodovať.


Roky v politike ma naučili, čo je sila médií, ako sa dá hrubo deformovať realita a produkovať verejná mienka na objednávku. V niektorých prípadoch stačí, keď novinári zaujmú polohu mŕtveho chrobáka a čušia ako voš pod chrastou. Rovnako, ako za totality, aj dnes médiá často zamlčujú vážne skutočnosti, ktoré by mohli oprávnene vyvolať hnev ľudí voči vládnej moci, keby médiá všetko riadne (tak ako im to ukladá novinárska etika) zverejnili.


Naposledy som počas pracovného stretnutia pred Plenárnou schôdzou EP, začiatkom apríla, redaktorom z Pravdy, SME, TA-3, RTVS, aj Trend-u dokonca poskytol písomné podklady s odkazmi na potrebné zdroje informácií o Európskou komisiou pripravovanom MEGAPODVODE s prenesením splácania obrovských dlhov iných štátov EÚ na našich občanov.


Žiadne z médií však túto horúcu informáciu našej verejnosti neposkytlo. Ako máte možnosť sami vidieť, na tejto stránke sú spracované aj viaceré udalosti, ktoré síce TASR médiám poskytla, ale žiadne printové ani audiovizuálne média ich už neprevzali a nezverejnili.


Voľakedy, keď totalitné noviny a televízia pretvárali sprostredkovanie skutočnosti na svoj obraz a pokúšali sa masírovať mozgy občanov, tak si rozhľadení ľudia pomohli samizdatom.


Necenzurované texty písali cez kopírovací papier na písacom stroji, následne každého, kto výtlačok prečítal vyzývali, aby ho prepísal a poskytol ďalej. Používanie kopírok bolo totiž v tých časoch pod prísnym bezpečnostným dohľadom. Naša verejnosť si však našla riešenie aby sa pravda mohla šíriť, napriek mediálnej cenzúre a obmedzeným technickým možnostiam.


Slovenský národ si dokázal zachovať triezvy pohľad na vtedajšiu moc a som presvedčený, že aj dnes je schopný odhaliť sofistikované metódy manipulácie verejnej mienky používané politickým establišmentom, za predpokladu, že sa dostane aj k tým informáciám, ktoré mu oficiálne, verejnou mocou povolené médiá jednoducho zamlčujú.


Dnes ešte, zatiaľ máme necenzurovaný internet a sociálne siete. Na šírenie informácie, o ktorej si myslíte, že by ju mali vedieť viacerí ľudia, stačí niekedy kliknúť na jednu ikonku na obrazovke.


Netreba už nič prepisovať ani konšpiračne roznášať. Každý z nás, kto považuje niektorú informáciu, či príspevok za dôležitý, môže ho zdieľať, posielať, prípadne aj mailovať tým, ktorí nie sú na facebooku.


Je našim spoločným záujmom, aby bola slovenská verejnosť čo najlepšie informovaná aj o veciach, ktoré im médiá z rozličných dôvodov nechcú poskytnúť. Priamym dôsledkom nevedomosti občanov – voličov je totiž v demokratickej spoločnosti spravidla zlý výber politických reprezentantov, na ktorý potom všetci spoločne doplácame.


Ak vždy postúpite svojmu okruhu blízkych a známych tie informácie, ktoré by podľa Vášho názoru nemali uniknúť ich pozornosti a v médiách nie sú, vytvoríte predpoklad pre to, že sa pri závažných spoločenských rozhodnutiach budú aj vaši známi kvalifikovanejšie orientovať a odolajú klamstvám a nezmyslom, šíreným z mediálnych centrál riadených profesionálnymi manipulátormi.


Ak tak budeme robiť viacerí, môže to mať veľký dosah. Silu komunikácie cez internet potvrdili nedávne udalosti arabskej jari, keď komunita sociálnych sietí dokázala nastaviť zrkadlo vládnej moci a položila aj armádou udržiavané režimy v Egypte, či Tunise.


Mocní tohto sveta si to uvedomujú a pokúšajú siahať aj na poslednú možnosť slobodne odovzdávať a hromadne šíriť necenzurované správy a názory.


http://www.zemavek.sk/2013/10/sloboda-na-internete-po-celom-svete-upada-aj-vdaka-aktivite-vlad/


http://www.laquadrature.net/


AKTÍVNE ŠÍRENIE MOCOU ZATAJOVANÝCH INFORMÁCIÍ JE JEDINOU ÚČINNOU CESTOU KU KVALIFIKOVANÉMU ROZHODOVANIU VO VOĽBÁCH A K POZITÍVNYM ZMENÁM SPOLOČNOSTI.


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť