SNS - Slovenská národná strana

Podviedli a okradli nás. Zdieraujú našich ľudí. No nestačí im to. Teraz chcú, aby sme splácali aj ich dlhy !

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Keď sme v roku 2003 v referende rozhodovali o vstupe do EÚ, sľubovali nám naši aj európski politici dôstojný život, európske platy, rastúcu životnú úroveň.


Po vstupe do EÚ však nasledovalo otvorenie hospodárskeho priestoru, pri ktorom najskôr skolabovali poľnohospodárske a potravinárske podniky, ktoré neboli schopné konkurovať Úniou dotovaným potravinovým prebytkom, vyexpedovaným zo starých členských štátov. V dôsledku obmedzení a limitov EÚ na výrobu cukru boli pozatvárané dovtedy úspešné cukrovary.


Transformácia hospodárstva na podmienky EÚ priniesla postupne ukončenie výroby vo všetkých významných textilných, sklárskych, elektrotechnických či obuvníckych závodoch. V kolabujúcej ekonomike sme potom z našich daní museli zachraňovať slovenské banky, ktoré po ozdravení rozdala Dzurindova vláda za symbolickú korunu zahraničným finančným domom.


Vrcholom rabovačky bola „privatizácia“ štátnej energetiky, telekomunikácií a plynovodu za smiešne ceny do rúk bohatých, silných európskych investičných spoločností, po ktorej sme sa stali „BANÁNOVOU REPUBLIKOU“ v strede Európy.


Podmienkami spoločného hospodárskeho priestoru nám Únia nadiktovala svoje ceny energií, potravín, tovarov aj služieb. Nadnárodné spoločnosti, ktoré sem prišli využiť nezamestnanosť a biedu ľudí potom dali našim pracujúcim niekoľko násobne nižšie mzdy, ako svojim zamestnancom v starých štátoch únie.


Poučky slovutných ekonómov o tom, že výška mzdy je odrazom produktivity práce sa ukázali ako jalové. Veď produktivita práce našich ľudí v prevádzkach nadnárodných spoločností (či už sú to automobilky, obchodné reťazce, banky alebo potravinárske podniky) je často vyššia, ako v ich iných, zahraničných prevádzkach, platy sú však niekoľkonásobne nižšie.


Je jasné, že tieto prevažne európske nadnárodné spoločnosti našich ľudí mzdovo diskriminujú, okrádajú o ich oprávnený podiel na obrate a svoje vysoké zisky z našej lacnej práce si prelievajú domov.


ZLOČINECKÉ SPRÁVANIE SA KOMISIE


V rozpore s rezolúciou 64/292 OSN, ktorá vyhlásila právo na prístup k vode a sanitácii za VŠEOBECNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO, nám Európska únia deklarovala vodu ako obchodnú komoditu a núti nás odovzdávať vodárenské hospodárstvo do rúk anonymných súkromných vlastníkov, ktorí si z nášho práva na prístup k vode robia výnosný biznis s obratom v stovkách miliárd EUR.


V tomto roku máme od EÚ uloženú povinnosť sprístupniť predaj našej poľnohospodárskej pôdy zahraničným investorom.


Na pomoc bankrotujúcim štátom EÚ, bez nášho súhlasu už vláda SR venovala 660 mil. EUR z našich daní a zaviazala sa poskytnúť ešte ďalších 5,1 miliardy EUR na požiadanie. Celková výška úverov, záruk a nami nakúpených dlhopisov vyplývajúcich z členstva v ECB, EFSF, EFSM a MMF, spojených so záchranou eurozóny dnes predstavuje cca 13,5 miliardy EUR, čo je záväzok na každého občana (aj dôchodcov, či malé deti) vo výške takmer 3.000,- EUR.

Naše vklady, pôžičky a záruky voči Únii prevyšujú sumu, ktorú máme dostať na vyrovnávanie životnej úrovne z európskych fondov do roku 2020. Celková bilancia členstva v Únii je teda pre nás už teraz nevýhodná!


ĎALŠIA RANA NA ZDIERANIE SLOVÁKOV


Európskej únii to však nestačí. Od júla 2013 pracuje pod záštitou Európskej komisie pracovná skupina vedená Gertrudou Trumpel - Gugerellovou, ktorej úlohou je pripraviť projekt fondu na splácanie dlhov a tzv. eurobondov, vrátane príslušných právnych ustanovení, finančnej architektúry a doplnkových rozpočtových rámcov.


Zovzájomnenie, t. j. prenesenie dlhov bankrotujúcich štátov na nás má byť zrealizované podľa modelu Nemeckej hospodárskej rady odborníkov navrhujúcej prenesenie všetkých dlhov presahujúcich hodnotu 60% HDP do spoločného fondu, na umorení ktorého sa budú podieľať spoločne všetky štáty EÚ, teda aj my.


Inak povedané, na štáty, ktoré ako Slovensko zodpovedne hospodárili, prenesie Brusel splácanie dlhov nie len bankrotujúcich štátov z juhu Európy, ale všetkých krajín s dlhom nad 60% HDP.


Ak si pozorne pozrieme výšku dlhov jednotlivých štátov EÚ, zistíme, že Slováci tak budú zaviazaní splácať nie len štátne dlhy Grékov, Portugalcov, či Írov, ktorým sme už poskytli desiatky miliárd nenávratných pôžičiek. Z našich biednych platov budeme musieť splácať aj štátne dlhy bohatých Nemcov, Rakúšanov, Belgičanov, Holanďanov, Francúzov, Britov, Španielov, Talianov, ba aj Orbánových Maďarov!


Nehoráznosť, poviete si, musíme sa brániť! Ale ako, keď naši zástupcovia zo SMERu-SD, KDH, SDKU aj SMK v Európskom parlamente, ktorých si ľud zvolil, aby ho zastupovali pri vážnych rozhodnutiach v EÚ, ešte v decembri 2013 pri hlasovaní o Správe R. Gualtieriho vyzvali Európsku komisiu, aby postupovala práve podľa tohto návrhu!


NOVINÁRI SA ZREJME BOJA


Už niekoľko mesiacov informujem našich novinárov prichádzajúcich do Bruselu o Európskou komisiou pripravovanom MEGAPODVODE. Naposledy, počas pracovného stretnutia pred Plenárnou schôdzou EP, začiatkom apríla, som dokonca redaktorom z Pravdy, SME, TA-3, RTVS, aj Trend-u poskytol písomné podklady s odkazmi na potrebné zdroje informácií.


Všetci však prísne držia BOBRÍKA MLČANLIVOSTI, ako by boli platení za neinformovanie o tejto veci. Možno preto, že naši ľudia by mohli byť právom rozhorčení, ak by sa dozvedeli, aké darebáctvo na nich naše „štandardné politické strany“ spolu s Európskou komisiou potajme pripravujú. A pred voľbami do EP takúto medializáciu televíziám ani novinám ich majitelia a sponzori z politických kruhov zrejme nedovolia.


V takejto situácii je internetová komunikácia jedinou možnosťou, ako doručiť ľuďom informácie o tom, čo na nich podlá vrchnosť v zákulisí chystá. Skúsme preto urobiť, všetko čo sa dá, aby sa naša verejnosť cez jediné necenzurované, slobodné médium - INTERNET dozvedela, aké „zvýšenie“ životnej úrovne jej J. M. BARROSO spolu s komplicmi zo Strany európskych socialistov (zo Slovenska SMER-SD), Európskej ľudovej strany (zo Slovenska SDKU, KDH, SMK, MOST-HÍD) a Aliancie liberálov a demokratov za Európu (zo Slovenska SAS) pripravujú.


Ešte stále je čas, aby naši občania mohli porozmýšľať, či sa proti takejto arogancii moci netreba začať účinnejšie brániť a spoločne sa v májových voľbách do EP bruselským aj domácim manipulátorom vzoprieť.

PROTESTUJME HLASOVANÍM !


© Jaroslav Paška

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť