SNS - Slovenská národná strana

Panika v Gente – prichádzajú Rómovia !!!

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Primátor Gentu Daniel Termont napísal Európskej komisii aj belgickej vláde otvorený list, v ktorom ich žiada, aby prešetrili masovú migráciu slovenských Rómov.


Rómovia sú vraj zo Slovenska vyháňaní orgánmi verejnej správy a Európska komisia by mala preskúmať, čí slovenská administratíva neporušuje občianske práva tejto komunity. Primátor Gentu píše, že „Uznáva voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie, ale malo by byť jasné, že táto vnútorná mobilita má v jeho regióne aj negatívne účinky.“


Viceprimátor Gentu pre migráciu Frank Philips dodáva „Sme sociálne mesto, ale nárast chudoby, ktorý tu vidíme za posledné mesiace a roky, je už príliš veľa na také mesto, ako je Gent. Už nevládzeme, potrebujeme pomoc.“


DOBRE PÁNI, POZRIME SI FAKTY


Na Slovensku s 5,4 mil. obyvateľmi žije cca 500 tisíc Rómov, čo je takmer 10% podiel na populácii. V Belgicku s 11,2 mil. obyvateľmi žije len 12,5 tisíc Rómov, čo je asi 0,11% podiel v spoločnosti. Znamená to, že priemerný Belgičan prispieva na adaptáciu európskych Rómov zo svojej cca 3.800,- EUR vysokej mzdy len asi jednu stotinu z toho čo priemerný Slovák z približne 900,- eurovej priemernej výplaty.


POKRYTCI, VODU KÁŽU VÍNO PIJÚ


Tie 3 – 4 Rómske rodiny z Luníka IX, ktoré pricestovali do Gentu, aby sa tu v súlade s európskym právom usadili, odhalili nielen pokrytectvo a falošnosť našich európskych partnerov, ale aj ich aroganciu. Veď s akými argumentami rozpútali gentskí radniční páni škandalizáciu Slovenska?


1. Že „takáto mobilita“ má v ich regióne negatívne účinky!


A u nás má snáď mať 100 krát väčšia koncentrácia Rómov, ako v Belgicku, pozitívne účinky? Hádam páni radní nechcú, aby by sme Rómov násilím zadržiavali na Slovensku, len preto, lebo oni sa ich štítia?


2. Že pomáhať chudobným Rómom je nad „ich finančné možnosti“!


Ale veď my Slováci zo svojho približne štvrtinového priemerného mesačného príjmu, v porovnaní s Belgičanmi, dávame u nás zhruba100 krát viac na sociálnu pomoc a adaptáciu Rómov. Prečo by sa teda vážení Belgičania nemohli našej miere solidarity s európskymi Rómami primerane priblížiť?


Asi by bolo dobré, keby si páni radní v Gente uvedomili, že Rómovia sú historicky kočovným EURÓPSKYM národom a tak ako iní občania EÚ, aj oni majú právo slobodne sa rozhodnúť, kde sa usadia. Slovenská administratíva za ich rozhodnutie nenesie žiadnu zodpovednosť a za migračné preferencie rómskych rodín nie je žiadny dôvod útočiť na Slovákov.


Slovenská diplomacia by takéto vulgárne provokácie nemala nechávať bez náležitej odozvy. Je totiž nehoráznou drzosťou a aroganciou, keď nás európske inštitúcie, či európski politici podchvíľou vyzývajú, aby sme sa pri našich nízkych príjmoch my viac starali o migrujúcu Rómsku komunitu, keď sa oni pri svojom bohatstve odmietajú primerane postarať o legálne migrujúcich Rómov.


NEMÁME SA PREČO HANBIŤ, AJ REALITA V BELGICKU JE INÁ


Pre overenie verejnej kritiky belgického politika, adresovaného našej krajine, som zašiel medzi Rómov žijúcich v Belgicku a vyhlásenie primátora D. Termonta o masívnej vlne košických Rómov som konfrontoval aj s reálne evidovanými údajmi belgických a našich úradov, s ktorými disponuje Veľvyslanectvo SR v Bruseli.


Je pravdou, že počet Rómov žijúcich v Belgicku postupne, plynulo narastá už viac ako rok. Konzulárne oddelenie eviduje nárast poplatkov spojený s uvedenou migráciou o cca 7%.


Ide prevažne o rómske rodiny, ktorých rodičia do Belgicka prichádzajú za prácou. Hľadajú si zamestnanie a usádzajú sa v mieste, kde našli príležitosť pracovať. Konzulárne oddelenie im pomáha s obstarávaním dokladov potrebných pre dlhodobý pobyt a prácu v tejto krajine.


Správajú sa prevažne štandardne, v súlade s európskymi pravidlami, rovnako ako iní občania EÚ prichádzajúci do Belgicka. Žije ich tu okolo dvoch tisíc a sú rozptýlení po celej krajine.


SNAHA PRIMÁTORA ZÍSKAŤ PENIAŽKY OD ÚNIE A ZVIDITEĽNIŤ SA?


Belgicko je multinacionálnou krajinou, za svojimi príbuznými a prácou sem prichádzajú ľudia zo strednej Afriky aj z arabského sveta. Tiež majú rozličné špecifické návyky a svojrázny štýl života. Ak nemá pán primátor problémy s nimi, natíska sa otázka, prečo útočí práve na slovenských Rómov?


V samotnom Gente pokojne spolunažíva okolo 160 národností. Spoločnosť je zvyknutá na kultúrnu rozmanitosť a preto je nebezpečným signálom, keď sa významný politik, akým nepochybne primátor Gentu je, bezdôvodne zníži k verbálnej perzekúcii jedného z mnohých etník.


Veď ani mesto Gent, ani miestne charitatívne organizácie, ani slovenské veľvyslanectvo v tomto období žiadnu masívnu vlnu Rómov prichádzajúcich do Belgicka nezaregistrovali. Možno dve - tri rodiny skúšajú, ak sa im to nedarí na Slovensku, prechytráčiť aspoň Belgický sociálny systém. Ale to nemôže byť predsa dôvodom útoku na krajinu odkiaľ pricestovali.


Zdá sa teda, že otvorený list Daniela Termonta mal asi za cieľ len využiť zbúranie zdevastovanej ruiny na vzdialenom košickom Luníku IX na zviditeľnenie sa pána primátora a šikovné vypýtanie si mimoriadnych peniažkov z fondov EÚ pre lepšie financovanie radnice.


Odhalil však aj falošnosť politiky EÚ, ktorá navonok deklaruje práva na slobodný pohyb svojich občanov, v skutočnosti však chce Rómov udržať v uzavretých getách, lokalizovaných čo najďalej od bohatých krajín Únie tak, aby boli finančne zavesení na rozpočty najchudobnejších krajín.


Som preto presvedčený, že tým Rómom, ktorí rôznych dôvodov nie sú spokojní s podmienkami života na Slovensku, najlepšie pomôžeme zrozumiteľnou osvetou o ich neodňateľnom práve usadiť sa a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, ktorej spoločenský, pracovný, vzdelávací, či sociálny systém najlepšie zodpovedá ich životným preferenciám.

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť