SNS - Slovenská národná strana

Ring voľný – bitka o vodu začala

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Organizácia spojených národov vyhlásila rezolúciou 64/292 z júla 2010 právo na prístup k vode a sanitácii za VŠEOBECNÉ ĽUDSKÉ PRÁVO. OSN tiež vyzvala všetky štáty a medzinárodné organizácie, aby zabezpečili bezpečnú, čistú, dostupnú a cenovo prijateľnú pitnú vodu a sanitáciu pre všetkých svojich občanov.


PORUŠOVATEĽOM NAŠICH ĽUDSKÝCH PRÁV JE BRUSEL


Európska únia však v rozpore s touto zásadou deklaruje vodu ako tovar, komoditu, podliehajúcu všeobecným obchodným pravidlám vnútorného trhu. Núti nové členské štáty privatizovať vodárenské spoločnosti a odovzdať ich do súkromných rúk.


Reálna politika Európskej únie vo vzťahu k vodným zdrojom je teda zjavne v príkrom rozpore s jej navonok deklarovaným mandátom ochrancu ľudských práv. Veď zo základného práva ľudí na prístup k vode urobili svojimi nariadeniami bruselskí úradníci výnosný biznis len pre malú skupinu akcionárov ovládajúcich vodárenský sektor Únie.


FALOŠNÚ TVÁR BRUSELU ODHALILA OBČIANSKA INICIATÍVA


Na včerajšom hearingu poslancov Európskeho parlamentu s predstaviteľmi občianskej iniciatívy „Right2water“, vysielanom dátovým prenosom do celej EÚ, sme sa zhodli, že v oblasti hospodárenia s vodou presadzujú Európske inštitúcie agresívne opatrenia na podporu ziskov nadnárodných spoločností miesto rešpektovania práva ľudí na primeraný prístup k vode.


Zo slovenského zastúpenia v EP, sa do odbornej diskusie o uvedenom problém zapojila iba Slovenská národná strana, v mene ktorej som širokú európsku verejnosť informoval o situácii na Slovensku.


Veď aj u nás pod ochrannými krídlami bruselskej administratívy a za tichej asistencie poslušných pravicových aj ľavicových vlád, postupne ovládla zásobovanie vodou nadnárodná obchodná spoločnosť Veolia s anonymnými vlastníkmi, ktorá vzápätí presadila prudké zvýšenie cien vodného a stočného pre naše domácnosti.


Organizátori občianskej iniciatívy zozbierali na podporu svojich požiadaviek voči EÚ behom ôsmich mesiacov takmer dva milióny podpisov z trinástich členských štátov Únie, čím splnili podmienky na prerokovanie ich požiadaviek v orgánoch EÚ.


Ak je totiž prístup k pitnej vode a sanitácii uznaný za základné ľudské právo, je v zmysle Zmluvy o EÚ primárnou povinnosťou Európskej komisie zabezpečiť, aby distribúcia vody pre obyvateľstvo bola organizovaná, ako verejná služba a nie ako kšeft pre akcionárov súkromných firiem.


Pri vytváraní príslušnej legislatívy je potom potrebné postupovať v zmysle ľudsko-právnych zásad a nie podľa pravidiel voľného trhu.


Exemplárnou ukážkou brutálneho presadzovania záujmov veľkokapitálu Európskou komisiou voči ľuďom je aj jej príkaz Portugalskej či Gréckej vláde sprivatizovať štátne vodárenské podniky, ako súčasť opatrení presadzovaných takzvanou "Trojkou" (Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond) pri stabilizácii hospodárstva uvedených krajín.


O úspešnosti iniciatívy občanov, požadujúcich zmenu prístupu k vode tak, aby sa nariadeniami bruselskej vrchnosti nedostala úplne do rúk anonymných vlastníkov, ktorí si z jej distribúcie urobia nástroj na vydieranie ľudí, bude rozhodovať už nový Európsky parlament, ktorý vzíde z májových volieb.


Za súčasný úžernícky model distribúcie vody, ktorý je v rozpore so základným právom EÚ aj záujmami občanov zodpovedajú európske politické zoskupenia, ktoré dnes spoločne vládnu Únii. Sú to Strana európskych socialistov (zo Slovenska SMER-SD), Európska ľudová strana (zo Slovenska SDKÚ, KDH, SMK, Most-Híd) a v Aliancia liberálov a demokratov za Európu (zo Slovenska SaS).

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť