SNS - Slovenská národná strana

Ďalší útok Maďarov v EP je tiež postavený na klamstve

<< Predošlá aktualita

Ďalšia aktualita >>

Slovenská republika bude v 2. polroku 2016 predsedníckou krajinou EÚ. Znamená to, že najvyšší slovenskí ústavní činitelia budú predsedať rokovaniam Európskej rady a Slovensko bude hostiteľom spoločných pracovných rokovaní hláv štátov a ministrov všetkých krajín EÚ.


Slovenská vláda sa rozhodla pre tieto účely zrekonštruovať kaštieľ v Rusovciach, na okraji Bratislavy.


Plán rekonštrukcie a reprezentačného využitia kaštieľa však prekáža maďarskej odnoži benediktínov, so sídlom v Pannohalme, ktorá sa ho v minulosti neúspešne snažila od Slovenskej republiky získať.


Potom čo Maďari v majetkovo - právnych sporoch (na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni) neuspeli, usilujú sa Slovensku aspoň zabrániť cez európske inštitúcie zmysluplnému využívaniu kaštieľa.


V júli 2013 doručili do EP petičnú sťažnosť, v ktorej sa najvyšší predstavený kongregácie Asztrik Várszegi domáha, aby Európsky parlament zabránil využitiu rusovského kaštieľa na usporiadanie podujatí slovenského predsedníctva EÚ!!!


V zmysle Zmluvy o fungovaní EÚ nemá výbor PETI žiadne kompetencie na vstupovanie do rozhodovania suverénnych štátov o nakladaní so svojim vlastníctvom.


Napriek tomu sekretariát výboru PETI EP, ktorý vedie Brit David LOWE, vo svojom stanovisku odporučil vyhlásiť túto petíciu za prípustnú, s odôvodnením, že:

„keď bude Slovensko v roku 2016 v kaštieli hostiť predsedníctvo EÚ, prítomné „hlavy“ členských štátov tým nepriamo potvrdia nárok Slovenska v spore o jeho vlastníctvo s Kongregáciou maďarských benediktínov, prejednávanom na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu, čo by mohlo poškodiť benediktínov aj dobrú povesť EÚ.“


Slovenská republika však s Kongregáciou maďarských benediktínov na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu žiaden spor nevedie. Šéf sekretariátu výboru PETI EP pán David Lowe to dobre vie, lebo informácie o konaniach prebiehajúcich pred európskym súdom sú verejne dostupné v internetovom systéme HUDOC na webovom portáli ESĽP.


Napriek tomu predložil poslancom EP odporúčanie na zahájenie preskúmavania Slovenskej republiky odôvodnené klamstvom o akomsi otvorenom súdnom spore, len aby vyhovel požiadavke Maďarov na šikanovanie Slovenska.


Aj na vysoké platy takýchto úradníkov EÚ idú dnes naše dane, vážení.


Po preskúmavaní slovenského zákona o občianstve (na základe krivých tvrdení, ktoré vyvrátil až ESĽP) a Benešových dekrétov (otvorenom na základe neexistujúceho uznesenia NR SR) sa tak administratívna mašinéria výboru PETI EP už po TRETÍ KRÁT pokúša vychádzajúc v ústrety požiadavkám maďarských sťažovateľov a na základe preukázateľných klamstiev vyvolať nejaké perzekučné konanie voči Slovenskej republike.


Slovenskí benediktíni, z Kláštora Premenenia Pána v Sampore (Sliač), sa od aktivít maďarskej kongregácie z Pannonhalmy rozhodne dištancujú.


Viac sa dočítate na:

http://aktualne.atlas.sk/madarski-benediktini-pre-zamok-v-rusovciach-klamlivo-utocia-na-sr-tvrdi-jaroslav-paska/zahranicie/europa/


alebo na:

http://www.hlavnespravy.sk/jaroslav-paska-v-europarlamente-opat-klamlivo-utocia-proti-slovensku/216062


Všetky slovenské audiovizuálne a tlačové médiá túto správu TASR odmietli zverejniť.


Obrázok prevzatý z: http://www.vivo.sk/photo/190740/Rusovsky-kastiel

 
SNS Europsky parlament
EFD MELD
Nasi europoslanci Facebook
© Jaroslav Paška 2018

späť